Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus on täydessä vauhdissa

Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottajiksi etsitään liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta tarjoavia toimijoita. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tarjouspyyntö on julkaistu hankintailmoitukset.fi -sivustolla 8.4.2020. Koulutus-palvelua koskeva tietopyyntö on puolestaan julkaistu 7.4.2020. 

Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus- palvelut, jotka ELY-keskus hankkii pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluja on tarjottu pk-yrityksille vuodesta 2014 alkaen, ja tuleva sopimuskausi kattaa vuodet 2021-2022 sekä sisältää lisäksi kaksi optiovuotta. Vuonna 2019 ELY-keskukset käyttivät palvelujen hankintaan noin 13 miljoonaa euroa ja palveluita käytti noin 2 700 pk-yritystä.

Uuden sopimuskauden myötä yritysten kehittämispalvelut uudistuvat vastaamaan entistäkin paremmin pk-yritysten tarpeita. Palvelut säilyvät kuitenkin perusperiaatteiltaan nykyisenlaisina. Tavoitteena on, että palvelut soveltuvat erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille ja palvelevat niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Analyysi- ja Konsultointi-palvelun tarjouspyyntö

Analyysi-palvelu on tarkoitettu yrityksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämissuunnitelman laatimiseen. Konsultointi-palvelussa puolestaan keskitytään yritykseen liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. Konsultoinnissa on jatkossakin viisi teemaa: Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen, Tuottavuus ja digitalisointi, Markkinointi ja asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. Teemojen sisällöt kuitenkin muuttuvat ja ne on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä.

Analyysi- ja Konsultointi-palvelussa on pyritty rakentamaan nykyistä sopimusta joustavampi puitesopimus, jossa on huomioitu sekä yritysasiakkaiden, palveluntuottajien että veronmaksajien edut. Myös Analyysin ja Konsultoinnin yhteensovitusta pyritään parantamaan sillä, että Analyysi-palvelu sekä Kasvun, kansainvälistymisen ja uudistamisen konsultointi on yhdistetty kilpailutuksessa yhdeksi osaksi. Asiakkaiden suuntaan tämä muutos näkyy niin, että Analyysi-konsultti voi aina toteuttaa Analyysin jatkoksi myös Kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistamiseen liittyvän konsultoinnin. Hyväksi koettu Analyysi-palvelu on kuitenkin jatkossakin asiakkaiden saatavana erillisenä palveluna. Hinta on jatkossa molemmissa palveluissa sama 1 300 euroa + alv/konsultointipäivä. Tämän hetkisen tiedon mukaan asiakas maksaa 1.1.2021 alkavalla sopimuskaudella Analyysi-palvelusta 20 % ja Konsultointi-palvelusta 25 %. 

Koulutus-palvelun tietopyyntö

Koulutus-palvelun tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten johdon ja avainhenkilöiden osaamista liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tavoitteena on, että ELY-keskus mahdollistaa kolme erilaista koulutuskokonaisuutta, joiden tarkemmat sisällöt julkaistaan syksyllä. Sisältöjä ja prosessia kehitetään kevään aikana yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu, johon toivotaan runsaasti kommentteja, on julkaistu 7.4.2020 hankinnat.fi -sivustolla (Hilma). Varsinainen dynaaminen hankintarekisteriin ilmoittautuminen avataan osallistujille syksyllä 2020. 

Toimi ajoissa ja tee tarjous huolella                                                        

Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tarjouspyyntö on avoinna 25.5.2020 asti. Lisätietokysymykset on kuitenkin esitettävä 6.5.2020 mennessä. Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tarjouspyyntöön on siis hyvä tutustua heti ja tarjouksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Koulutus-palvelun tietopyyntöön on vastattava 30.4.2020 mennessä.

Huom! Uutiseen päivitetty Analyysi- ja Konsultointi-palveluiden tarjouspyyntöön ja lisätietokysymyksiin liittyvät päivämäärät (17.4.2020).

Linkit

Lisätietoa

 

Riikka Huhtanen-Pitkänen

Kehittämispäällikkö, Analyysi- ja Konsultointi -palvelujen tuotepäällikkö, Hämeen ELY-keskus

[email protected]

 

Katriina Säisä

Yrityskehitysasiantuntija, Koulutus-palvelun tuotepäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus

[email protected]