Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Viisi vinkkiä hankevalmisteluun (Lappi)

Kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 varat vähenevät ja hankkeiden välinen kilpailu rahoituksesta kovenee. Tämän johdosta myös hankesuunnittelun merkitys korostuu. Olemme päivittäneet vinkkilistaamme, johon on hyvä tutustua hankevalmistelun yhteydessä.

Toivomme edelleen saavamme käsittelyyn hyvin suunniteltuja hankkeita, joille on selkeästi osoitettu tarve ja tarkoin harkitut käytännön toimenpiteet. Hyvällä yhteistyöllä ja määrätietoisella kehittämisellä päästään aina monta askelta eteenpäin. ELY-keskuksen seuraava hakujakso päättyy 30.9.2020. 

Vinkki 1: Ideasta suunnitelmaksi

Mitä maaseudun asioita haluaisit kehittää? Kenen kanssa? Mikä on tulos? Paljonko se maksaa? Pohdipa näitä, istu aloillesi ja ala tekemään suunnitelmaa.

Hanketoimijan käsikirja on hyvä peruspaketti suunnittelun avuksi. Lapissa jo toteutetuista hankkeista löydät tietoa Lapin keinon sivuilta. Lapin keino kertoo myös yrittäjistä, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä, jotka ovat omaehtoisesti kehittäneet toimintaansa maaseuturahaston tuella. Myös maaseutu.fi:stä löytyy paljon tietoa mahdollisuuksista, joita maaseuturahasto voi olla rahoittamassa.

Vinkki 2: Testaa ideasi muilla

Hankesuunnitelmaa kannattaa aina myös luetuttaa muilla ja testata ideaa toisilla asiantuntijoilla. Kannattaa nähdä myös jonkin verran vaivaa ja selvittää, onko jo meneillään samanlaisia hankkeita. Lapin ELY-keskuksessa pyritään katsomaan, että resurssit käytetään tehokkaasti ja vältetään päällekkäisiä hankerahoituksia. Sen sijaan positiivista on, jos hankkeessa jo lähtökohtaisesti tehdään laajaa yhteistyötä ja on selvitetty, mihin kokonaisuuteen oma hanke asettuu.

Vinkki 3: Peilaa hankesuunnitelmaasi valintaperusteisiin

Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta ELY-keskuksessa hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain (valintajaksot). Joka valintajaksolle on varattu tietyn verran määrärahaa, jolla hankkeita rahoitetaan. Seuraava hakujakso päättyy 30.9.2020. Mahdollisista uusista hakujaksoista tiedotetaan myöhemmin.

Ohjelmakausi 2014-2020 elää viimeistä vuottaan ja tälle kaudelle varatut varat tulee käyttää mahdollisimman hyvin loppuun. Varmaa on jo se, että ohjelmakausien väliin tulee siirtymäkausi, mutta kerromme siitä ja sen vaikutuksista hanketoimintaan tarkemmin, kunhan valmistelu etenee ja saamme lisätietoja asiaan liittyen.

Valintajakson aikana vireille tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn samanaikaisesti ja ne pisteytetään käyttäen valintaperusteita, jotka ovat yhtenäiset koko maassa. Pisteytyksellä hankkeet saadaan paremmuusjärjestykseen ja sen jälkeen nähdään mihin hankkeisiin rahoitusta kyseisellä valintajaksolla riittää. Käytännössä hanke saa pisteitä sen mukaan, kuinka hyvin sen eri osa-alueet nämä kriteerit täyttävät.

Tutustu siis valintaperusteisiin ja peilaa hankesuunnitelmaasi niihin valmisteluvaiheessa. Kannattaa valmistella hanke hyvin, sillä kaikki hakemukset arvioidaan pisteytysvaiheessa sellaisenaan, ilman lisätietojen pyytämistä.

Pisteytyksen jälkeen jatkoon päässeet hankkeet jatkavat rahoituskäsittelyyn ja hankkeisiin tehdään viralliset rahoituspäätökset mahdollisimman nopeasti.

Vinkki 4: Kehitä kustannustehokkaasti

Valintajaksoilla on rajallisesti rahoitusta jaossa. Siksipä hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita ja hyvin rajattuja, koska rahoituksen tulisi riittää mahdollisimman moneen uuteen avaukseen.

Vinkki 5: Kärkiteemoilla on väliä

Valintajaksoilla on kärkiteemat, joihin liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan. Tässä vaiheessa ohjelmakautta ei enää rahoiteta esiselvitys- tai tiedonvälityshankkeita.

Katso muut valintajaksojen kärkiteemat sivuiltamme alla olevasta linkistä. Hakuihin voi jättää myös hankehakemuksia, jotka eivät liity kyseisen valintajakson teemoihin, mutta yleensä kärkiteemojen mukaiset hankkeet ovat pärjänneet pisteytyksessä paremmin.

Etukäteen ei voi tietää miten hanke tulee valintajaksolla pärjäämään. Joskus hyväkin hanke saattaa jäädä ilman rahoitusta, jos valintajaksolla rahoituksesta kilpailemassa on paljon hyviä hakemuksia. Joka kierrokseen liittyy siis oma jännitysmomenttinsa, mutta samaakin hanketta voi hakea toisella hakukierroksella, jos siihen esimerkiksi palautteen perusteella tekee tarvittavia muutoksia.

Rahalla saa ja Hyrrällä pääsee!

Rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisen Hyrrä-palvelun kautta. Se ei ole vaikeaa, mutta ihan viimeiseen päivään ei hakemuksen jättämistä kannata jättää.

Toivomme saavamme arvioitavaksemme hyvin suunniteltuja hankkeita, joille on selkeästi osoitettu tarve ja tarkoin harkitut käytännön toimenpiteet. Maailmahan ei yhdellä hankkeella valmistu, mutta hyvällä yhteistyöllä ja määrätietoisella kehittämisellä päästään aina monta askelta eteenpäin.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua hankeviidakossa. Jos joku asia jäi vielä mietityttämään, niin ota yhteyttä – me olemme täällä sitä varten. Pistä Hyrrä pyörimään!

Lisätietoja:

rahoitusasiantuntija Anna-Kaisa Teurajärvi, puh. 0295 037 135
rahoitusasiantuntija Tanja Ylitalo, puh. 0295 037 151
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118

sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]