Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Rahoitushaku auki ravinnekiertoja edistäviin projekteihin (Pirkanmaa)

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 2020–2022. Kokeiluohjelman puitteissa myönnettiin tukea biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016–2018.

Kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Tukea myönnetään toimintaan, joka edistää

  • biomassojen ravinteiden prosessointia
  • kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä
  • ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa
  • uusien palveluratkaisujen syntymistä sekä
  • korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä biomassoista sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä toimenpiteitä osana muuta kehittämistä.

Esimerkki rahoitetusta hankkeesta: https://www.youtube.com/watch?v=3NBXmdLGo28

Haettavissa oleva rahoitus on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta rahoitusta voidaan myöntää myös muille toimijoille.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ohjelman toteutuksesta. Helpoiten pääset liikkeelle kirjoittamalla lyhyen kuvauksen ideastasi ja pyytämällä kommentteja siihen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäeltä, paivi.mantymaki(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 027 631.

Parhaillaan käynnissä oleva hakujakso päättyy 30.10.2020 klo 16.15.

 

Peltomaisema ilta-auringossa kesällä.