Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pk-yrityksille puhelinneuvontaa työoikeudellista kysymyksistä

Selvitysten mukaan pk-yritykset tarvitsevat lisää tietoa työelämää koskevasta sääntelystä. Neuvonnalla työelämän sääntelyä ja työllistämiseen liittyvistä käytännöistä voidaan tukea työllisyyttä, ehkäistä työpaikkojen erimielisyyksiä, parantaa työmarkkinoiden toimintaa sekä lisätä työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa hanketta, jossa työoikeuden asiantuntijat antavat käytännönläheistä neuvontaa puhelimitse. Suomen Yrittäjät toteuttaa hankkeen vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Lisätä erityisesti yksinyrittäjien ja pienten yritysten tietoisuutta ja osaamista työlainsäädäntöön, työllistämiseen ja työsuhteeseen liittyvistä oikeudellisista asioista.
  • Alentaa kynnystä työllistää tarjoamalla oikeaa ja ajantasaista sekä matalan kynnyksen konkreettista neuvontapalvelua ja siten luoda osaltaan edellytyksiä työllisyyden parantumiselle pienissä yrityksissä.
  • Ehkäistä työoikeudellisten riitaisuuksien syntymistä.

Pk-yritysten puhelinpalvelu avautuu 13.5.2020. Neuvontaa annetaan arkisin kello 8–16 ainakin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tarvittaessa muillakin kielillä maahanmuuttajayrittäjien palvelemiseksi. Palvelu on yrityksille maksuton. Sitä saavat kaikki yritykset yrittäjäjärjestön jäsenyydestä riippumatta.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote, 13.5.2020, Pk-yrityksille puhelinneuvontaa työoikeudellista kysymyksistä.