Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Öljylämmityksen vaihtajalle tulossa jopa 4 000 euron avustus

Öljylämmitteisten pientalojen omistajille ryhdytään myöntämään avustusta lämmitysmuodon vaihtamiseen. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Varsinainen avustushaku avautuu alustavan tiedon mukaan syyskuun alussa.

Öljylämmitteisten pientalojen omistajille ryhdytään myöntämään avustusta lämmitysmuodon vaihtamiseen sekä öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen. Avustus koskee ympärivuotisessa käytössä olevia pientaloja.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin, avustusta myönnetään 2 500 euroa. Avustusta ei voida myöntää fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta saa jo kesällä syntyviin kustannuksiin

"Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Varsinainen avustushaku avautuu alustavan tiedon mukaan syyskuun alussa", kertoo Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikön päällikkö Ari Nygrén Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksen koko maassa, ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan.

Avustusta ei myönnetä, kun kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen. Avustusta ei myönnetä myöskään siinä tapauksessa, jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.

Eduskunta myönsi avustukseen miltei 29 miljoonan euron määrärahan hyväksyessään lisätalousarvion 26.6.2020. Avustus on osa koronakriisin jälkeistä kestävää elvytystä.

Tarkemmat myöntämisehdot ja hakuohjeet julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla elokuun aikana. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis, laskun on oltava maksettu ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

Lue lisää

Lisätietoa avustuksesta

Lisätietoa lämmitysmuodoista