Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Luonnon monimuotoisuutta vietetään koko viikko (Pirkanmaa)

Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä (22.5.) laajentuu tänä vuonna viikoksi. Pirkanmaan ELY-keskuskin viestii luonnon monimuotoisuudesta tehostetusti 18.-22.5.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on mahdollista pysäyttää, mutta siihen tarvitaan Pirkanmaallakin kaikkien toimijoiden apua. Arvokkaat luontokohteet tulee tunnistaa ja saada tietoisuuteen, jotta niiden säilymistä voidaan turvata. Uusien suojelualueiden perustamiseen on nyt hyvät mahdollisuudet, jos maanomistajilta löytyy siihen kiinnostusta.

Riittävät selvitykset maankäytön suunnitelmien pohjana luovat mahdollisuuden turvata uhanalaisten lajien ja luontotyppien säilymistä, mutta siihen tarvitaan myös selkeää tahtotilaa. Monet arvokkaat luontokohteet, kuten luontotyypeistä perinnebiotoopit ja lintuvedet sekä lajeista tummaverkkoperhonen, tarvitsevat myös aktiivisia hoitotoimia. ELY-keskuksessa suojelu- ja hoitotoimiin panostetaan nyt valtakunnallisen HELMI-elinympäristöohjelman avulla. Perinnebiotooppien osalta asiasta löytyy lisätietoa tiedotteestamme 18.5.2020:

Tiedote: Perinneympäristöjen kartoitus jatkuu ja kunnostukset käynnistyvät Pirkanmaalla HELMI-elinympäristöohjelmassa (Pirkanmaa)