Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskuksen koronarahoituksesta apua eteläpohjalaisille yrityksille (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaalle on myönnetty 8.5.2020 mennessä ELY-keskuksen koronarahoitusta 1,82 miljoonaa euroa 194:lle eteläpohjalaiselle yritykselle.  Tilanneanalyysin tekemiseen rahoitusta on myönnetty 174:lle yritykselle ja kehittämisrahoitusta 20:lle yritykselle. Hakemuksia on jätetty 709 kpl 17,4 miljoonan euron edestä.

Tilanneanalyysissä tuki voi olla enintään 10 000 euroa, jonka avulla yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Laajempiin kehittämistoimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää enintään 100 000 euroa. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Kehittäminen voi liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Koko valtakunnassa hakemuksia on saapunut yli 24 000 kpl, joista yli kolmasosaan päätös on jo tehty.

Toimialoittain hakemuksia on saapunut valtakunnallisesti edelleen eniten vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemus-, kuljetusalan sekä liike-elämän palveluiden toimialoilta. Etelä-Pohjanmaalla toimialat painottuvat vastaavalla tavalla.

Hakemusten käsittely on sinänsä hyvässä vauhdissa, tällä viikolla on valtakunnan tasolla tehty enemmän päätöksiä kuin on saapunut uusia hakemuksia. Alkuvaiheen suuresta määrästä johtuen keskimääräinen käsittelyaika on kuitenkin tällä hetkellä noin 40 päivää. Avustuksesta 70 % on maksettu avustuspäätöksen yhteydessä, mikäli hakija on hakemuksen yhteydessä hakenut ennakon maksua.  Maksamatta olevaa osuutta yritykset voivat hakea maksuun 12.5. alkaen. ELY-keskusten verkkosivuille informoidaan tarkemmin maksatuksen hausta.

Etelä-Pohjanmaalla 1 400  yrittäjää on tähän mennessä ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Asetusmuutoksella mahdollistettiin yrittäjien pääseminen väliaikaisesti työttömyysturvan pariin, jotta heidän vähimmäistoimeentulonsa voidaan turvata. Yhteistoimintaneuvotteluista on ilmoittanut 188 työnantajaa, neuvottelut koskevat  noin 10 300 henkilöä. Eniten yt-neuvotteluesityksiä on tullut teollisuudesta, tukku- ja vähittäiskaupasta sekä julkiselta sektorilta ja yhdistyksistä.

Tuorein taulukko myönteisen ELY-keskuksen rahoituspäätösten saaneista yrityksistä kunnittain valtakunnallisena listauksena löytyy aina ELY-keskuksen verkkosivuilta <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskusten-koronarahoituksen-jakautuminen>

Valtakunnallinen koronarahoitustiedote 8.5.2020 (ely-keskus.fi) <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/lukuisat-suomalaiset-yritykset-ovat-saaneet-ely-keskuksilta-kriisiapua-maksatusten-hakemisen-on-tarkoitus-avautua-ensi-tiistaina>

Työ- ja elinkeinoministeriä julkaisee tilannetietoa koronakriisin vaikutuksista osoitteessa (tem.fi)

https://tem.fi/tilannetietoa-koronakriisin-vaikutuksista