Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Arvokkaita maisema-alueita taltioidaan kartoille Kaakkois-Suomessa ym. kulttuuriympäristökuulumisia

Sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan kulttuuriympäristöyhteistyöryhmät tapasivat ennen koronaa. Ryhmät kokoontuvat kolme kertaa vuodessa. Tässä ajankohtaisia asioita kulttuuriympäristön saralta.

Kulttuuriympäristöt siirretään kartoille

Molempien maakuntien kulttuuriympäristötietoa siirretään karttapalveluun, jota esiteltiin työryhmien kokouksissa. Työtä tehdään tänä kesänä ja kuvat tärkeistä maisema-alueista siirretään karttasovelluksiin syksyllä. Etelä-Savon ja Keski-Suomen vastaavia karttasovelluksia voi katsoa sivulla proagria-mkn.maps.arcgis.com (Upeita!).

Lappeenrannassa kartoituksia ja Imatralla pyöräillen arkkitehtuuria

Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa on selvitystyö menossa modernista arkkitehtuurin historiasta. Tarkoitus on kiinnittää huomiota arjen ympäristöön, jotta kerroksellinen rakennushistoria säilyisi ja sen arvo tunnistettaisiin.

Imatralla on tehty arkkitehtuuri- ja nähtävyyskierros, jonka voi taittaa pyöräillen. Kierrokselle pääsee outdooractive.com-sivuilla.

Maailman luokan pikkukaupunki, joka on nähtävä!

Kymenlaaksossa Haminan linnoituksen kehittämistyö on käynnissä (Cursor). Toimintaideana on markkinoida 'maailman luokan pikkukaupunkia, joka on nähtävä ainakin kerran elämässä!' Tavoitteena on ylläpitää ja säilyttää kaupungin ainutlaatuista historiaperintöä, asukkaiden osallisuutta historiaperinnön vaalimiseen ja ylläpitämiseen sekä kehittää uusia palveluja ja tuotteita, joilla edistetään Haminan vetovoimaa.

Valtakunnallisia kulttuuriympäristökuulumisia

Helmi-ohjelman (ym.fi) (Heikentyneiden elinympäristöjen parantaminen) tavoitteena on kunnostaa 15 hehtaaria perinnebiotooppeja koko maassa. Kymenlaaksossa on työn alla opas hyönteisille tärkeistä lajeista. Hyönteisinventointia tekee Markku Suoknuuti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Tiedätkö maisemahankkeen, joka on upeasti suunnitteltu, hyvin hoidettu ja/tai suojeltu? Suomen parasta maisemahanketta etsitään. Aikaa ilmoittaa hanke on syyskuulle: Linkki parhaan maisemahankkeen sivuille (ym.fi).

Vuoden maisemateko kilpailu on käynnissä, teemana on Niityn lumo. Kiikarissa ovat erityisesti  perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitohankkeet. Palautuspäivä 30.9.  Vuoden maisemateko -kilpailun linkki ja lisätietoja kilpailusta (maajakotitalousnaiset.fi).

SYKE on julkaissut raportin "Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit." . Raportissa on ehdotus maakuntatason indikaattoreista, jotka kuvaavat kattavasti alueidenkäyttöä ja kulttuuriympäristön hoitoa. Avainindikaattoriehdotuksia kulttuuriympäristöille:

        - suojeltujen rakennusten lukumäärä ja kehitys,
        - kulttuuriympäristöalueiden käyttö,
        - kulttuuriympäristöalueiden kehityksen suunnittelmallisuus.

Kansainvälinen Linnoituspäivä etänä ja pienimuotoisesti

Kansainvälinen Linnoituspäivää 25. - 26.4.2020 suunniteltiin pidettäväksi molemmissa maakunnissa, Kotkassa Kyminlinnassa ja Haminan linnoituksilla ja Lappeenrannassa mm. linnoituksen kulttuuripolun avajaisina (Uutinen YLE). Koronatilanteen vuoksi tapahtumia toteutettiin lähinnä pienimuotoisesti.

Lappeenrannan linnoituskieroksella voit käydä myös netissä, näpäyttämällä sinistä palloa reittikartalla, saat tietoa kohteesta. https://tarinasoitin.fi/linnoituskierros/fi.