Navigointivalikko
Uutiset 2018

Vaikuta vesiin! (Etelä-Savo)

Kuuleminen merenhoidosta 8.1.–16.2.2018 ja vesienhoidosta 8.1.–9.7.2018 on käynnistynyt.

Vesienhoidossa on tavoitteena vesien hyvä tila sekä rannikkovesissä, järvissä, joissa että pohjavesissä.  Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen merialueen hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018.

Suomen ensimmäinen merenhoitosuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa, ja nyt hoitosuunnitelmaa päivitetään toiselle suunnittelukaudelle. Suomen merialueen tila 2018 ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat, jotka koskevat hyvän tilan määritelmiä, yleisiä ympäristötavoitteita sekä taloudellisia analyysejä, ovat kuultavina 8.1.–16.2.2018. 

Taustatietoa vesienhoidosta ja merenhoidosta sekä kuulemisasiakirjat ja ohjeet palautteen antamiseksi löydät www.ymparisto/vaikutavesiin verkkosivuilta. Vesikarttaan on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Myös ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tarkistetut tulvariskien alustavat arvioinnin raportit tulevat kuultaviksi 9.4-9.7.2018 edellä mainitulle vaikuta vesiin -sivulle.   

Vesienhoidon osalta palaute toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse vesienhoitoalueesta riippuen ELY-keskuksen kirjaamoon:

  • Vuoksen vesienhoitoalue: sähköpostiosoite kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postiosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 MIKKELI
  • Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: sähköpostiosoite kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postiosoite Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 HELSINKI

Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta.

Merenhoidon osalta palaute pyydetään toimittamaan sähköpostitse Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi, PL 236, 20101 Turku

Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä.


Alueellista tietoa