Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Asiakkaat tyytyväisiä ELY-keskuksen palveluihin - sähköissä palveluissa vielä kehitettävää (Kaakkois-Suomi)

         

Vuoden 2016 palvelutyytyväisyyskyselyjen tulokset osoittavat, että Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiakkaat ovat kokeneet saamansa palvelun erinomaiseksi. Asiakkaiden kokema kokonaistyytyväisyys sai arvosanaksi 4,18 asteikon ollessa yhdestä viiteen. Tulos sijoittui ELY-keskusten viiden parhaan joukkoon.  Asiakkaiden tyytyväisyyttä ELY-keskusten palveluihin seurataan jatkuvasti ja tieto kootaan vuosittain. Saatua tietoa hyödynnetään ELY-keskusten ohjauksessa sekä kehittämisessä.

​Tutkimuksessa oli mukana kaikki 15 ELY-keskusta. Palvelutyytyväisyyskysely auttaa ymmärtämään miten asiakkaat kokevat palvelumme. Lisäksi saamme tietoa siitä, mitä pitää muuttaa ja miten palvelu pitää tuottaa.

Asiakkailta kysyttiin tyytyväisyyttä rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalveluista (luomutuotannosta erikseen) kuukausittain tehtävällä palvelutyytyväisyyskyselyllä. Palvelun osatekijöinä asiakkailta kysyttiin tyytyväisyyttä palveluun kokonaisuudessaan, palvelun asiantuntemusta, ystävällisyyttä, tyytyväisyyttä asian käsittelynopeuteen ja päätöksen perusteluihin. Myös sähköisten palveluiden kehitysastetta ja sähköisten palveluiden käyttävyyttä kyseltiin. Kyselyt lähetettiin asiakkaille sähköisesti.

Kyselyn tulokset

Rahoituspalveluissa kehuja tuli palvelun asiantuntevuudesta ja ystävällisyydestä. Päätöksiä myös perusteltiin ymmärrettävästi ja hankeneuvoja piti hakijan tilanteen tasalle. Kehitettävää löytyi mm. sähköisen järjestelmän saamiseksi toimivaksi ohjelmakauden alusta alkaen. Palvelu arvioitiin kokonaisuudessaan arvosanalla 4,0 (asteikko 0-5). Vastaajien määrä: 35.

Maksatuspalveluissa palvelun asiantuntemus ja ystävällisyys, päätöksen perusteleminen sekä nopeus ja neuvonta saivat samoin myös kehuja. Kehitettävää löytyi mm. sähköisistä palvelusivuista, ja myös kunnollista etukäteisohjeistusta kaivattiin. Palvelu arvoitiin kokonaisuudessaan arvosanalla 4,23. Vastaajien määrä: 41.

Valvonnan henkilökunta sai kiitosta asiantuntemuksestaan, neuvonnan oikea-aikaisuudesta sekä "valvonnassa käytetystä maalaisjärjestä". Kehittämispuolella todettiin, että joidenkin asioiden selvittäminen ja vastausten saaminen voi kestää. Palvelu arvioitiin kokonaisuudessaan arvosanalla 4,29. Vastaajien määrä: 46. Luomutuotannon valvonta arvoitiin arvosanalla 4,22 vastaajien lukumäärän ollessa 23.

Lupapalveluissa kehuja keräsi palvelun asiantuntemus, päätöksen perustelut, ja palvelun ystävällisyys. Parannettavaa löydettiin täältäkin sähköisten palveluiden osalta. Palvelu arvoitiin kokonaisuudessaan arvosanalla 3,67, mutta vastaajia oli vain 3 kappaletta, joten mitään kovin merkittäviä johtopäätöksiä ei tämän kyselyn perusteella voida vetää.


 


Alueellista tietoa