Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Vuoropuhelua läntisellä Uudellamaalla (19.3.2015)

Uudenmaan ELY järjestää säännöllisesti aluetilaisuuksia, koska se haluaa kuulla ja myös itse kertoa niistä asioista, jotka ovat tärkeitä kulloinkin vuorossa olevalla alueella. Tapaamisten luonne pyritään pitämään keskustelevana ja rentona, niin että kaikilla olisi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Länsi-uusimaalaisia tavattiin Mustion linnassa. Tilaisuuden aiheet oli valittu ilmoittautuneille lähetetyn ennakkokyselyn perusteella. Aiheita olivat muun muassa uusi maaseutuohjelma, tieverkon korjausvelka, valtion ja yritysten yhteishankintakoulutukset ja kaavoituksen ohjaus.

Ympäristövastuualueen johtaja Satu Pääkkönen kertoi Uudenmaan pintavesien tilasta, ja tehtävää riittää vielä paljon. Iloisiakin uutisia on, sillä ympäristöministeriö on juuri myöntänyt Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:lle tukea Hiidenveden kunnostukseen. Hankkeen tavoitteena on turvata raakkujen elinolosuhteet Karjaanjoella.  Lisäksi Mustio-Karjaa välille rakennettava siirtoviemärihanke on saanut merkittävän avustusrahan.  Hanke on tärkeä, sillä sen avulla pystytään pienistä puhdistamoista luopumaan ja jätevedet ohjaamaan suurempaan,  tehokkaampaan puhdistamoon.

Maria Konsin-Palva kertoi uudesta Maaseutuohjelmasta. Uudenmaan ELY saa jaettavaksi 27miljoonaa euroa ja voi ohjelman puitteissa itse päättää, mihin ne kohdentaa. Konsin-Palva sanoi, että Uudellamaalla tullaan priorisoimaan tukija suoraan yrityksille ja elinkeinoelämälle. Uudenmaan ELY rahoittaa vuodessa noin 10 suhteellisen isoa kehittämishanketta. Leader-ryhmät jakavat pienempiä summia paikallisiin tarpeisiin, vaikkapa kylätalojen kunnostuksiin, kulttuuritapahtumiin tai luontopolkuihin. Ohjelmassa on myös uusi tukimuoto, perustamistuki, jota voivat hakea aloittavat yrittäjät.

Uudenmaan ELY on juuri julkaissut esitteen "Tieverkon korjausvelka- tikittävä aikapommi". Janne Kojo kertoi, että Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä teiden korjausvelka on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa. Tällä summalla saataisiin alueen tieverkko palautettua nykytarpeita vastaavaan kuntoon. Lauha talvi ei ole tehnyt teille hyvää; kelirikosta ennakoidaan viime vuotista pahempaa ja tämän lisäksi lämmin ja kostea keli on kuluttanut teiden päällysteitä.

Tilaisuuden alussa pyydettiin osallistujia antamaan palautetta Uudenmaan ELYlle. Parityöskentely poikikin tätä runsain määrin: muun muassa lainsäädännön tulkintaan kaivataan joustavuutta, henkilöiden tavoitettavuutta haluttaisiin parantaa ja päätöksiin toivotaan lisää yhdenmukaisuutta. Yhteen palautteeseen vastattiin jo samana päivänä, sillä palautteessa toivottiin lisää jalkautumista kentälle ja vuoropuhelua toimijoiden kanssa.  Palautteen antaja osasi näin tiivistää hyvin koko Mustion tilaisuuden tarkoituksen.  

 

Kahtitauolla keskusteltiin pienryhmissä.

Teksti: Sari Laine
Kuvat: Soile Vilo


Alueellista tietoa