Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Jätteiden kierrätyksessä tehostamisen varaa

Kotitalouksien jätteistä tehdään yhä useammin lämpöä ja sähköä polttolaitoksissa. Edistymistä on tapahtunut paljon lähivuosina, mutta siitä huolimatta hyötykäyttöön soveltuvaa yhdyskuntajätettä sijoitettiin 650 000 tonnia (35 %) kaatopaikoille vuonna 2012 Etelä- ja Länsi-Suomessa. Jatkossa on odotettavissa, että jätteiden hyötykäyttö paranee, kun kaatopaikka-asetus lopettaa kelpoisuusvaatimuksilla biohajoavien jätteiden sijoittamisen kaatopaikoille vuodesta 2016 alkaen.

Myös rakentamisen materiaalitehokkuus vaatii lähiaikoina kehittämistä. Etelä- ja Länsi-Suomessa tapahtuu suurin osa Suomen rakentamisesta, mutta talon- ja maarakentamisen jätteet eivät kierrä riittävän hyvin. Rakentamisen materiaalitehokkuutta voidaan parantaa suunnitelmallisuudella ja säästävällä purkamisella.

Nämä asiat käyvät ilmi juuri valmistuneista jätehuollon tilakatsauksesta ja jätesuunnittelun väliarviosta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Alueellisella jätesuunnittelulla tähdätään jätteen synnyn ehkäisyyn, kierrätykseen ja jätehuollon suunnitelmallisuuteen. Väliarviointi kertoo jätealan onnistumisista ja kehitettävistä kohteista

Lue lisää:


Alueellista tietoa