Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Jättipalsamin ja jättiputken torjunta Närpiönjoen varrella (Pohjanmaa)

Kesällä 2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Kurikan ja Närpiön kaupunkien kanssa järjestänyt jättipalsamin ja jättiputken torjuntaa Närpiönjoen varrella sekä tiedottanut haitallisista vieraslajeista. Työ perustuu Närpiönjoen yhteistyöelimen ehdotukseen, jossa yhteistyöelimen edustajat ovat ilmaisseet torjuntatoimenpiteiden ja tiedon levittämisen tarpeen.

Sekä jättipalsami että jättiputki on Suomessa luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi. Haitallinen vieraslaji on Suomeen ihmisen mukana saapunut laji, joka on sittemmin omalla voimallaan lisääntynyt luonnossa, jossa se uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai on muulla tavoin uhka luonnonvaraisille eliöille, terveydelle tai turvallisuudelle. Sekä jättipalsami että jättiputki tulivat alun perin Suomeen puutarhakasveina, mutta lajit ovat vähitellen levinneet luontoon muun muassa kasvijätteen mukana. Sen lisäksi, että jättipalsami uhkaa luonnon monimuotoisuutta, se voi myös lisätä eroosiota kasvaessaan lähellä vesistöjä, koska sen lyhyet juuret eivät pidätä maata yhtä hyvin kuin muu kasvillisuus. Myös jättiputki uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja on lisäksi terveydelle vaarallinen, koska sen kasvineste voi aiheuttaa iholla vakavia ja hitaasti parantuvia palovammoja nesteen ollessa kosketuksissa auringonvalon kanssa.

Kesällä työ on osittain ollut jättipalsami- ja jättiputkiesiintymien kartoitusta Närpiönjoella, koska alueella ei ole aiemmin tehty tällaista lajikartoitusta. Kartoituksen pohjana ovat yleisöltä saadut havainnot. Yhteensä 12 henkilöä on ilmoittanut jättipalsamihavainnoista, kun taas 4 henkilöä on ilmoittanut jättiputkiesiintymisistä. Alueen kartoitus on tärkeä, jotta saataisiin tietoja haitallisten vieraslajien esiintymispaikoista ja siitä, mihin resurssit, kuten torjuntatalkoiden järjestäminen, tulisi suunnata. Kartoituksessa tehdyt havainnot on myös raportoitu www.vieraslajit.fi -palveluun.

Kesän aikana on järjestetty kolmet jättipalsamin torjuntatalkoot: 9.7.2020 Pirttikylän Erklasstigenillä, Finbyn rautatiensillalla 14.7.2020 ja Kentankylässä Jurvassa 27.7.2020. Talkoita järjestettiin yhdessä Närpiön ja Kurikan kaupunkien sekä yhdistyksien kuten Pörtom byarådetin, Finby byaföreningin sekä Finby Marthaföreningin ja Kentankylän kyläyhdistyksen kanssa. Talkoiden lisäksi on myös järjestetty muita, pienempiä torjuntatöitä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myös tiedottanut jättipalsamista ja jättiputkesta sekä sosiaalisissa että perinteisissä medioissa.

– Kiinnostus haitallisia vieraslajeja kohtaan on ollut suhteellisen suurta Närpiön kaupungissa ja Jurvassa (Kurikan kaupunki), kertoo Elsa Österåker, joka on koordinoinut työtä kesän aikana. Olemme saaneet melkein yksinomaan myönteistä palautetta, ja useat ihmiset ovat kertoneet pitävänsä hyvänä asiana, että näiden lajien torjumiseen on ryhdytty. Talkoiden osallistujamäärät ovat myös olleet yllättävän suuret, mikä osoittaa, että Närpiöstä ja Jurvasta löytyy aktiivisia yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita vieraslajien torjuntatöistä.

Lisätietoja:

  • Johtava asiantuntija Anna Bonde, puh. 0295 027 777