Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Hämeen ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä väheni (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen tuoreimman ammattibarometrin mukaan työvoimapulasta kärsii 41 ammattia. Kevään arviossa pula-ammatteja oli 46 ja vuotta aiemmin 43. Työvoimapula vaivaa kuitenkin jälleen yhä useampaa ammattia koko Hämeen alueella. Nyt koko Hämeen kattavia ammatteja oli kymmenen, edellisessä arviossa kaksi. Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimistossa elo-syyskuussa tehtyyn arvioon lähes 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta puoleksi vuodeksi eteenpäin. Arvio tehtiin samanaikaisesti myös muissa Suomen TE-toimistoissa.

Pulaa osaavasta työvoimasta on edelleen sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla ja teollisuudessa, mutta myös monissa muissa ammateissa. Tietotyön ammateista sovellusohjelmoijat ja -suunnittelijat ovat olleet pula-ammattien kärkipäätä jo useammassa arviossa. Uusia ammatteja Hämeen listalla ovat esimerkiksi konepuusepät, lattianpäällystystyöntekijät, muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät, rakennussähköasentajat ja teollisuusompelijat. Ammattibarometrin mukaan suurin pula osaavasta työvoimasta on sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, sovellusohjelmoijien, lähihoitajien, yleislääkäreiden, kuulontutkijoiden ja puheterapeuttien sekä koneenasettajien ja koneistajien ammateissa.

Monissa ammateissa työmarkkinatilanne vaihtelee seutukunnittain. Sosiaalityön erityisasiantuntijoista, koneenasettajista ja koneistajista, toimisto- ja laitossiivoojista, lastentarhanopettajista, sovellussuunnittelijoista, psykologeista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, ohutlevysepistä sekä moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista on pulaa koko Hämeen alueella.

Työvoiman ylitarjontaa arviointiin olevan 26 ammatissa. Määrä kasvoi hieman, sillä kevään arviossa ammatteja oli 23 ja vuotta aiemmin 24. Muutokset työvoiman ylitarjontalistalla ovat viime aikoina olleet vähäisiä, mutta nyt tehdyssä arvioissa listalle nousivat uusina ammatteina esimerkiksi hotellin vastaanottovirkailijat, kahvila- ja baarimyyjät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät ja tuote-esittelijät.

Lähitulevaisuuden tilanteesta Hämeessä arvioitiin, että rekrytointitarpeet kasvavat edelleen esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien käsittelijöiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien, lähihoitajien, toimisto- ja laitossiivoojien, sähkö- ja automaatioinsinöörien, sovellusohjelmoijien ja työnvälittäjien ammateissa.

Miten ja miksi ammattibarometri tehdään?

Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.

Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2021

 

Katso ammattibarometriarvio, tulokset tarkasteltavissa myös seutukunnittain.

 

Lisätietoja: Hämeen ELY-keskus: erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, [email protected]