Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vesikasveja kartoitetaan Uudenmaan järvillä kesällä 2019 (Uusimaa)

Vesikasveja kartoitetaan tänä kesänä kahdeksalla järvellä Uudellamaalla. Kartoituksia suoritetaan seuraavilla järvillä: Kylänpääjärvi (Askola), Kytäjärvi (Hyvinkää), Kypärijärvi (Lohja), Jäljänjärvi (Lohja), Saukonpää (Lohja), Nummijärvi (Lohja), Lapinjärvi (Lapinjärvi) sekä Finnträsk (Kirkkonummi).

Kartoitukset suoritetaan heinäkuun lopun ja elokuun lopun välisenä aikana (23.7.–28.8.). Tarkemmat järvikohtaiset ajankohdat selviävät kesän edetessä ja riippuvat osin kartoitusjakson sääolosuhteista.

Vesikasveja kartoitetaan ns. kasvillisuuslinjoilla, joita on tänä kesänä vesistön koosta riippuen 4-8 kpl/järvi. Linjat ulotetaan rannasta ulapalle päin niin pitkälle kuin kasvillisuutta riittää. Ilmaversoisten kasvien lisäksi kartoitetaan myös kelluslehtiset, uposlehtiset ja pohjalla kasvavat pohjalehtiset kasvit.

Kartoitukset tehdään kanootista käsin ja kahlaten käyttäen apuna vesikiikaria sekä erilaisia kasviharoja. Maastotyöhön kuluu aikaa yleensä päivä tai pari järveä kohti. Yhdellä järvellä kuluvaan aikaan vaikuttavat mm. sääolosuhteet sekä linjojen ja kasvillisuuden määrä järvellä. Linjoille siirtymiseen ja järvellä kulkemiseen käytetään kanoottia.

Vesikiikari ja kasviharoja. Kuva: Jaana Marttila

Kasvillisuuskartoitukset suoritetaan Uudellamaalla vuosittain vaihtuvilla järvillä heinä-elokuussa, jolloin vesikasvillisuus on runsaimmillaan. Kartoitukset ovat osa laajempaa ELY-keskuksen seurantaa, jonka tavoitteena on selvittää vesistöjen tilaa vesinäytteiden ja biologisten muuttujien avulla. Biologisia muuttujia ovat vesikasvien lisäksi mm. kalat, pohjaeläimet ja kasviplankton. Kartoituksista saatavia tietoja käytetään järvien tilan arvioinnissa ja ekologisen tilan luokittelussa.

Vesikasvillisuuskartoitukset tilaa Uudenmaan ELY-keskus ja toteuttaa Silvestris luontoselvitys Oy. Kartoitusten etenemistä voi seurata kesän aikana Facebookissa "Uudenmaan vesistöt" -sivulla: www.facebook.com/uudenmaanvesistot. Silvestris luontoselvitys Oy laatii kartoituksista myös raportin, joka on valmistuttuaan saatavilla Uudenmaan ELY-keskukselta.

Lisätietoja:

  • Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys Oy, puh. 050 538 0386
  • Ylitarkastaja Jaana Marttila, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 431 (kesä- ja elokuussa)

 


Alueellista tietoa