Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Talvihoitokausi muutoksineen käyntiin maantieverkolla (Pohjalaismaakunnat)

Talvihoitokausi on alkanut, ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä on maantieverkolla tehtykin jo muutamaan otteeseen. Joitakin muutoksia on luvassa myös tänä vuonna maanteiden talvihoidon laatutasoon. Lisäksi on muita osatekijöitä, kuten sää ja tien kunto, jotka vaikuttavat suuresti siihen, millaiseksi tienkäyttäjät kokevat ajo-olosuhteet. 

1.1.2019 nostettiin talvihoitoluokkia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella noin 1200 tiekilometrillä. Käytännössä tämä on jo näkynyt tyytyväisyyden lisääntymisenä talvihoitoa kohtaan. Lisäksi suolaa on käytetty liukkaudentorjunnassa suhteellisesti enemmän, jos huomioidaan viime talven poikkeuksellisen pitkä ja vakaa pakkaskausi. Uudet talvihoitoluokat ovat tuoneet yhtenäisyyttä päätieverkon talvihoidon laatuun. Lisäksi raskaan liikenteen vilkkaasti liikennöimiä reittejä on nostettu korkeampaan talvihoitoluokkaan. 

Uudet talvihoidon laatuvaatimukset käytössä Seinäjoen ja Kokkolan urakoissa 

Uudet Seinäjoen ja Kokkolan hoitourakat ovat alkaneet lokakuun alussa. Näiden urakoiden alueella on ensimmäistä kertaa käytössä uudet talvihoidon laatuvaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vähäliikenteisten teiden liukkaudentorjunta (hoitoluokat II, III) tulee toteuttaa tuntia aikaisemmin kuin muissa nykyisissä hoitourakoissa. Lisäksi aurauksen toimenpideaika lyhenee tunnilla alimmassa hoitoluokassa (III), sekä entistä matalampi lumikertymä tulee olla aurattuna pois (hoitoluokissa II ja III) aamun ja illan välillä. Kuitenkin toimenpideajat tulevat olemaan alemman tieverkon osalta edelleen pitkät, joten nämä parannukset eivät edelleenkään tarkoita valtatietasoa kyläteille. Myös keskivilkkaille teille on luvassa parannusta, kun uudistettu Ib -hoitoluokka otetaan näissä urakoissa käyttöön. Kunnon lumitalvien harvinaistuttua on etenkin rannikkoseuduilla ollut tarvetta suolan käytön lisäämiselle, ja tämä uusi hoitoluokka tuo parempaa laatua läpi talven juuri liukkaudentorjuntaan. 

Päällystevaurioinen maantieverkko vaikeaa hoitaa talvellakin 

Pohjalaismaakuntien alueella on tällä hetkellä noin 670 km maantieverkkoa, jonka kunto on niin huono, ettei päällystevaurioiden paikkaaminen enää ole järkevää. Näillä teillä on odotettavissa, että myös talvihoidon tasoon tullaan olemaan erityisen tyytymättömiä. Käytännössä on todettu, että huonokuntoiset päällysteet ja epätasaiset tien pinnat vaikuttavat suoraan myös tienkäyttäjien tyytyväisyyteen talvihoidosta. Kun ongelmallinen tieosuus on korjattu, vähenee talvihoidosta saatavien palautteiden määrä usein murto-osaan. Tasainen tienpinta saadaan puhdistettua lumesta huomattavasti paremmin kuin epätasainen, lisäksi kosteutta ja jäätä ei pääse kerääntymään, jos reikiä, uria tai muita painumia ei tiellä ole. Valitettavasti myös huonokuntoisten päällysteiden määrä päätieverkolla on kasvanut kuluneen vuoden aikana historiallisen matalan rahoituksen vuoksi. 

Suurella todennäköisyydellä talvi tuo mukanaan vaihtelevia ja oikukkaita kelejä maantieverkolle. Lämpötilan vaihdellessa 0°C molemmin puolin liukkaita kelejä tulee riittämään, ja suolaa sekä hiekkaa tulee kulumaan. Lisäksi tällaisissa olosuhteissa päällystevaurioita syntyy paikoin äkillisesti ja paljon. Luvassa lienee myös jäätäviä kaatosateita, jotka huuhtovat suolan ja hiekan tien päältä pois, sekä äkillisiä säämuutoksia paukkupakkasesta plussakeleihin. Parantuneesta talvihoidon tasosta huolimatta vaikeita sekä yllättäviä paikallisia keliolosuhteita tulee jatkossakin olemaan. Tienkäyttäjien tulee jatkossakin olla varovaisia talviliikenteessä ja muistaa oikea tilannenopeus. Talvea ei saa kesäksi tehtyä. 

Hoitourakka-alueisiin on myös tullut muutamia muutoksia. Osa Kurikan alueen tiestöistä on siirtynyt lokakuussa Kauhajoen hoitourakkaan ja yhä enemmän Isonkyrön alueen tiestöä on Seinäjoen urakan alueella jatkossa. Myös Pietarsaaren pohjoisimpia osia on siirretty Kokkolan hoitourakkaan. Uusi talvihoitokartta urakka-alueineen löytyy täältä: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/talvihoito . 

Katso Väyläviraston liikennetilannepalvelusta lisätietoja mm. ajokelistä ja häiriöistä: https://liikennetilanne.tmfg.fi/ 

 

Lisätietoja: 

Elina Granqvist 
Tienpidon suunnittelija 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Puh. 0295 027 970 

 


Alueellista tietoa