Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Sattulantien muuttaminen kylätieksi rauhoittaa nopeuksia ja parantaa koettua liikenneturvallisuutta

Sattulantie (maantie 13899), maantien 130 rinnakkaistie, Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Kanta-Hämeessä muutettiin 2018 hollantilaistyyppiseksi kylätieksi.

Sattulan kylätiekonseptin tavoitteena oli parantaa pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita ilman erillisen pyörätien toteuttamista.

"Menettelyn tarkoitus on rauhoittaa henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisätä eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta", kertoo ELY-keskuksen projektipäällikkö Jaakko Kuha.

Läpiajoliikennettä haluttiin edelleen rauhoittaa alueen golfklubin siirtyessä uusiin tiloihin 130-tien varteen. Sattulantiellä liikkuu noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tietoja hankkeesta

Sattulantien liikennejärjestelyt muutettiin 2,5 kilometrin matkalla, eli lähes koko tien pituudelta.

"Ajoradan keskeltä varattiin moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen, noin 3 metriä leveä kaista. Ajoradan molemmin puolin varattiin noin 1,5 metriä leveä tila ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön", Kuha toteaa.

Moottoriajoneuvojen kohtaaminen uusien liikennejärjestelyiden myötä ohjeistettiin toteutettavan osittain kävelylle ja pyöräilylle varattujen reuna-alueiden kautta. Tien nopeusrajoitus Sattulantiellä laskettiin 40 kilometriin tunnissa koko matkalta.

Kulkeminen Sattulan kylätiellä

Kuva Sattulantiestä.

Liikkuminen Sattulantiellä.

1. Normaalitilanteessa moottoriajoneuvot ajavat keskellä. Pyöräliikenne ja jalankulku käyttävät tien reunaa.

2. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa siirrytään hyödyntämään oikeanpuoleista reuna-aluetta turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi.

3. Pyöräilijän kohdatessa jalankulkijan, pyöräilijä siirtyy keskikaistalle. Keskikaistalle siirtyvä pyöräilijä väistää keskikaistan liikennettä.

4. Vastakkaisen liikenteen kohtaaminen tulee tehdä turvallisesti. Moottoriajoneuvolla tulee siirtyä reuna-alueelle vain, jos reuna-alue on vapaa. Jos reuna-alueella on muita käyttäjiä, tulee odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen sopivaa liikennetilannetta.

Alue kartalla

Suunnittelualueen kartta.

Kokemukset hankkeesta

"Ensiarviot kylätiestä ovat pääosin positiivisia. Kylätiemalli on edullinen tapa parantaa jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuuden tunnetta tiellä tai kadulla", Kuha toteaa.

Tiemerkintätapa näyttäisi lisäävän turvallisuuden tunnetta, vaikka mittauksissa ei havaittu ajonopeuksien alenemista. Kielteistä palautetta saivat ajoradan päällystämisen yhteydessä uusitut hidasteet, jotka yhdistettiin hankkeeseen, vaikka hidasteet itsessään eivät olekaan osa kokeilua. Kylätieratkaisusta tiedottaminen on tärkeää, koska tiemerkintätapa on uusi Suomessa.

Jatkosuositukset

Kylätiemallia tulee harkita, jos pyrkimys on kustannustehokkaasti lisätä jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Erillinen pyörätie ja jalkakäytävä ovat edelleen monin paikoin tarpeellinen suunnitelmaratkaisu. Ajonopeuksista tulee jatkossakin huolehtia normaaliin tapaan rajoitusten, tien poikkileikkauksen ja tarvittaessa hidasteiden tai muiden liikenteen rauhoittamiskeinojen avulla.

Seuraavia kohteita suositellaan kokeiltavaksi erilaisista maantieympäristöistä ja eri puolilta Suomea kokemusten kartuttamiseksi. Kylätieratkaisujen vaikutusta turvallisuuteen ja ajamisen laatutekijöihin sekä vaikutusta ajonopeuksiin tulee seurata pidemmällä aikajänteellä. Myös talvihoitoa tulee seurata ja kehittää.

Nykyisen lainsäädännön rajoissa voidaan käyttää reunaviivaa tai pyöräkaistan viivaa rajaamaan reuna-alue keskikaistasta. Reunaviiva soveltuu lähtökohtaisesti maantieympäristöön ja pyöräkaista vastaavasti katuverkolle.

Tiemerkintätavaksi suositellaan mahdollisuuksien mukaan käytettävän katkoviivaa jatkuvan viivan sijaan.

Lisätietoja

 

ELY-keskus, projektipäällikkö Jaakko Kuha, 0295 021 299

Suunnittelukonsultti Niko Palo, Ramboll Finland Oy, 040 546 3235

 

Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttama Sattulantien muuttaminen kylätieksi -hanke alkoi kaksi vuotta sitten ja kokeilun raportointi on nyt valmistunut. Sattulan kyläyhdistys ry:n tekemä aloite tiejärjestelyiden muutoksesta saapui viranomaiselle syksyllä 2017. Sattulantien ajorata päällystettiin ja uudet tiemerkinnät toteutettiin kesän 2018 aikana. Ajoradan uusimisen myötä myös aiemmin asetetut hidasteet uusittiin. Tien kumpaankin päähän laadittiin kuvalliset tiedotustaulut kylätiemuutoksista. Kylätien toteutuskustannukset asfaltoinnin osalta olivat noin 150 000 euroa.

 


Alueellista tietoa