Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjoismainen vesienhoidon konferenssi Vaasassa (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen isännöimä pohjoismainen vesienhoidon konferenssi (Nordic WFD Conference) järjestetään Vaasassa 21.–23.5.2019. Tapahtuman tarkoituksena on edistää pohjoismaista yhteistyötä EU:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanossa.

Kolmipäiväinen konferenssi alkaa yleisellä, yhteisellä konferenssipäivällä. Puhujia on kaikista Pohjoismaista, ja he edustavat sekä maiden hallintoa että asiantuntijaorganisaatioita. Puheenvuoroissa esitellään paitsi vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa, myös viimeaikaisia vesistöihin liittyviä tutkimuksia. 

Toisena päivänä järjestetään asiantuntijatyöpajoja vesienhoidon eri osa-alueista. Työpajojen teemoja ovat muun muassa vesistöjen saastumisongelmat, pohjavesi ja hydromorfologia.

Kolmantena päivänä konferenssivieraat pääsevät retkelle tutustumaan Vaasan alueen kohteisiin Merenkurkun saariston maailmanperintöalueesta ja Pilvilammen vesilaitoksesta Bock's Corneriin.

Pohjoismaista yhteistyötä

Monet vesistöihin liittyvät asiat ylittävät maantieteelliset rajat. Pohjoismailla on monia yhteisiä haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä. Konferenssissa ideoiden ja näkökulmien jakamisella, hallinnon yhtenäisellä kehittämisellä ja hyväksi havaittujen käytäntöjen levittämisellä luodaan yhteisiä ratkaisuja.

Pohjoismainen yhteistyöhanke on tehostanut vesienhoitajien ja vesitieteilijöiden välistä tiedonvaihtoa vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä. Tämä verkostoituminen parantaa myös Pohjoismaiden yhteistä asemaa Euroopan vesipolitiikan piirissä, ja varmistetaan sen mukauttaminen pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Lisätietoa:


Alueellista tietoa