Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys alenee edelleen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuun lopussa 18 000 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 2 300 (-11,2 %) vähemmän kuin vuosi sitten ja 1 000 vähemmän kuin maaliskuussa. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden alenema oli maakunnassa maan keskitasoa (-9,8 %) suurempi. Työttömistä miehiä oli 10 500 ja naisia 7 500. Työttömyysaste oli koko maan tasolla 8,8 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,7 %.

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Pitkä-aikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli huhtikuun lopussa 4 600, mikä on 1 500 (-25 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaden työttömien (5 900) määrä oli laskenut 900:lla ja alle 25-vuotiaiden työttömien (2 900) määrä 350:llä viime vuodesta.

Työpaikkoja tarjolla edellisvuotta enemmän

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon avoimeksi huhtikuun aikana 4 500, mikä on 400 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli avoinna
10 200 työpaikkaa, mikä on 2 300 enemmän kuin vuosi sitten. 

Uusia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (900 paikkaa, mm. myyjät, lähihoitajat), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (900 paikkaa, mm. kirvesmiehet) sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmälle (800 paikkaa, mm. toimisto-/laitossiivoojat, rakennusapulaiset). Runsaasti uusia työpaikkoja oli myös erityisasiantuntijoiden ammattiryhmälle (700 paikkaa, mm. opettajat, ohjelmistosuunnittelijat) sekä asiantuntijoiden ammattiryhmälle (600 paikkaa, mm. myyntineuvottelijat).

Koulutus käytetyin palvelumuoto

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 300 henkilöä, mikä on 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palveluittain katsottuna lähes puolet osallistujista oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 3 100 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 opiskelijaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli osallistujia 2 000 ja työllistettynä yksityiselle sektorille sekä julkissektorille oli yhteensä 1 900 henkilöä. Aktivointiaste oli huhtikuun lopussa 34,2 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Työttömyys väheni lähes kaikissa alueen kunnissa

Huhtikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 9,7 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt kaikissa muissa alueen kunnissa paitsi Muhoksella, jossa työttömiä oli saman verran kuin vuosi sitten.

Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,0 %), Limingassa (5,3 %) ja Kalajoella (6,1 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (12,7 %), Vaalassa (12,4 %) ja Pudasjärvellä (11,2 %). Oulussa työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 11,0 %; vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä oli Oulussa vähentynyt 1 200:lla (-10 %).

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy tiistaina 25.6.2019.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin. Katso myös Tilastokeskuksen kuukausittainen otantapohjainen työmarkkinatieto (tilastokeskus.fi)

Työnvälitystilasto löytyy myös Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin-palvelusta kohdasta Työmarkkinat > Työnvälitystilasto (TEM).


Alueellista tietoa