Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla vesitilanne kuivanpuoleinen - suurissa järvissä lähes 20 cm vajausta (Pirkanmaa)

Syksyn ja kevään vesitilanteet vaikuttavat alkukesän vedenkorkeuksiin

Lyhykäisyydessään nyt alkukesällä järvien vedenkorkeuksiin vaikuttavat viime syksyn kuivuustilanne ja talven keskimääräinen lumitilanne. Viime syksynä kuivuuden vuoksi useampien järvien vedenkorkeudet laskivat jopa ennätysalhaisille korkeuksille. Talvella lumitilanne oli kuitenkin moneen aikaisempaan vuoteen verrattuna selvästi suurempi. Lumi kuitenkin suli pääasiassa maaperään, minkä vuoksi valumat järviin ovat olleet tavanomaista pienempiä. Järvien keväthuiput jäivät siis keskimääräistä pienemmiksi etenkin Pirkanmaan itäisillä ja eteläisillä alueilla. Virkistyskäytön kannalta paras tilanne on ollut Ikaalisten reitillä Kihniössä ja Parkanossa sekä Ylöjärven pohjoisosissa.

Sateet ja haihdunta vaikuttavat järvien vedenkorkeuksiin kesällä

Lämpimien säiden myötä haihdunnan suuruus kasvaa ja suurimmillaan järvistä haihtuu jopa senttimetri vettä joka päivä. Kasvillisuus käyttää lisäksi maaperän vettä ja haihduttaa siitä suuren osan, minkä vuoksi järviin valuva vesimäärä pienenee. Näistä syistä yksittäiset ja pienille alueille ulottuvat sateet eivät yleensä vaikuta merkittävästi järvien vedenkorkeuksiin kesäaikana.

- Tarvitaan vuoden 2017 tyyppisiä sateisia kesiä, jotta vedenkorkeuden lasku järvillä hidastuisi tai pysähtyisi, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Luonnontilaisista järvistä etenkin suuret järvet ovat tällä hetkellä keskimääräistä alempana. Längelmäveden Kaivannon havaintoasemalla sekä Tarjannevedellä Visuveden havaintoasemalla vedenkorkeus on noin 16 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Valkeakosken voimalaitoksella on luvan puitteissa rajoitettu juoksutusta elokuusta 2018  alkaen, jotta vedenkorkeus ei laske liikaa. Valkeakosken tilanteesta tarkemmin ymparisto.fi palvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/mallasvedenjuoksutus.

Säännöstellyillä järvillä ollaan vielä tässä vaiheessa lähellä keskimääräisiä arvoja. Juoksutukset ovat olleet jonkin verran keskimääräistä pienempinä. Vanajavedellä vedenkorkeus on hiukan keskimääräistä alempana, koska järveen tuleva vesimäärä on pienentynyt nopeasti jo toukokuussa. Vanajaveden tilanteesta julkaistiin toukokuussa erillinen tiedote, joka on saatavilla ely-keskus.fi -palvelussa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/vanajavedella-poikkeuksellinen-saannostelykevat-pirkanmaa-

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 12.6.2019. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1977-2016 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä.

Järvi

12.6.2019

Näsijärvi, Tampere (s)

95,20 (-0,01)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,99 (-0,03)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,39 (-0,04)

Kyrösjärvi (s)

83,32 (+0,08)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,38 (-0,19)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,96 (-0,15)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,57 (-0,01)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,95 (-0,08)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,95 (-0,16)

Toisvesi (lt)

98,00 (+0,19)

 

Pohjavesien lähtötilanne paikoin viimevuotista heikompi

Vuosi sitten keväällä pohjavesitilanne oli erittäin hyvä, mutta kuivan ja kuuman kesän myötä vesipinnat laskivat monin paikoin erittäin alas. Tästä seurasi, että joillakin yksittäisillä kaivoilla vedenhankinta keskeytyi. Tänä vuonna pohjavedet ovat paikoin selvästi viime vuotta alempana. Jos viime vuoden tapainen kesä toistuu, kaivojen kuivuusongelmat voivat laajeta entisestään. Vesihuoltolaitosten vedenotolle ei näillä näkymin ole syntymässä ongelmia.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Pintavesi: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 (18.6.2019 asti) ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359 (17.6.2019 alkaen)
  • Pohjavesi: ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323
  • Vesihuolto: johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen, p. 0295 036 047

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Alueellista tietoa