Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla on tarkistettu Nokian kaupungin pohjavesialueiden rajat ja luokat (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Nokian kaupungin alueella. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kuuleminen Nokian pohjavesialueista alkaa 20.5. ja kestää 18.6.2019 saakka.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu vedenhankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Pohjavesialueiden rajausmuutoksia tulee Nokian Maatialanharjulle. Ymparisto.fi –sivulta löytyvässä selvityksessä kerrotaan tarkemmin pohjavesialueen rajauksesta ja luokituksesta.

Nokian kaupungin pohjavesialueiden kuuleminen on 20.5.2019 - 18.6.2019. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Nokian kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Harjukatu 23. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta.

Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus.

Internet-sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen [email protected] 18.6.2019 klo 16:15 mennessä.

Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:


Alueellista tietoa