Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Orimattilan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on tarkistanut Orimattilan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, jota uudistettiin vuonna 2015. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin,
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön,
  • ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Orimattilassa tehtiin pohjavesialueiden rajausmuutoksia kahdeksalle pohjavesialueelle. Sikosuon, Koskusen, Isonhaonmäen, Piurunmäen ja Rajamäen pohjavesialueet pienenivät. Tönnön A ja B pohjavesialueet yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi ja samalla rajausta hieman piennettiin. Ritamäen ja Pyssykankaan pohjavesialueet laajenivat. Pyssykankaan pohjavesialueen luokitusta laskettiin 2-luokkaan. Toivonojan, Mallusjoen, Kaivoaron ja Nummenmäen pohjavesialueet poistettiin pohjavesialueluokituksesta. Muutokset perustuvat alueilla tehtyihin pohjavesiselvityksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin.

Orimattilasta ei löytynyt maastokartoituksessa E-luokan kriteerit täyttäviä pohjavedestä suoraan riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä.

Orimattilassa on muutosten jälkeen viisitoista vedenhankintaa varten tärkeätä 1-luokan pohjavesialuetta ja kaksitoista vedenhankintakäyttöön soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 §:n mukaan pohjaveden pilaaminen ja jopa vaarantaminen on kiellettyä. Hämeen ELY-keskus korostaa, että pohjaveden pilaamiskielto on voimassa pohjavesialueilla ja myös niiden ulkopuolella. Pilaamiskielto kattaa siten toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Pohjavesialueen poistuminen luokituksesta tai rajauksen pienentyminen ei siten vähennä vastuuta pitää pohjavesi hyvässä kunnossa.

Liitekartta: Orimattilan pohjavesialueet muutosten jälkeen (pdf, 656 kt)

 

Lisätietoja:

Petri Siiro, hydrogeologi, Hämeen ELY, keskus, petri.siiro(at)aly-keskus.fi, puh. 0295 025 230

Eeva Pudas, ympäristösuunnittelija, Hämeen ELY-keskus, eeva.pudas(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 124

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa