Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Närpiönjoen yhteistyö täyttää 20 vuotta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Närpiönjoen yhteistyötä juhlistetaan tekemällä matka jokivartta pitkin torstaina 13. kesäkuuta. Toukokuun lopussa, tarkemmin sanottuna 28. toukokuuta, oli kulunut tarkalleen 20 vuotta siitä, kun Närpiö, Jurva, Metsä-Botnia ja Länsi-Suomen ympäristökeskus allekirjoittivat Närpiönjoki-julistuksen. Tuon jälkeen on tapahtunut paljon muutoksia ja tänä päivänä yhteistyön osapuolina vuonna 2010 uudistetussa julistuksessa ovat Närpiön, Kurikan ja Kaskisten kaupungit sekä Metsä Board Oyj ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Selvityksiä ja käytännön toimenpiteitä

Tärkeä osa yhteistyötä on levittää tietoa ja käydä keskustelua ajankohtaisista asioista eri puolilla aluetta, joka ulottuu Kurikan Jurvasta Närpiön suistoalueelle saakka. Yhteistyön alussa tehtiin useita selvityksiä ja järjestettiin tiedotuskampanjoita joen tilan parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Eräs tärkeä toimenpide oli Ylimarkun Lillån/Itäjoen koskikunnostukset, jotka ovat osoittautuneet onnistuneensa yli odotusten.  – Lillån on hieno esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa yhdistämällä käytännön kunnostustoimenpiteitä vesistössä ja vesienhoitopanostuksia maalla vesistön ympäristössä, toteaa ELY-keskuksen vesienhoidon asiantuntija Vincent Westberg. Kummassakin tapauksessa maanomistajien ja eri sidosryhmien aktiivisuus on tärkeää.

Muuttuva joki

Närpiönjoki on edennyt jo melko pitkän matkan muutoksessa viemäristä kohti voimavaraa. Närpiönjokea koskevat kysymykset ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan: Nykyhaasteita löytyy niin kuivuuden kuin tulvien muodossa, mutta samaan aikaan toivotaan mahdollisuuksia myös virkistykseen ja palautumiseen luonnossa.

Kaupunginjohtajat Hans-Erik Lindqvist (Närpiö) ja Anna-Kaisa Pusa (Kurikka) ovat yksimielisiä siitä, että yhteistyön osapuolet edelleen haluavat tukea Närpiönjokeen ja sen järviin kohdistuvia toimia, kuten eroosiota vähentäviä toimenpiteitä, vieraslajien hävittämistä, tulvariskien hallintaa, kalastuksen edistämistä sekä vedenlaadun ja virkistysmahdollisuuksien parantamista. Työryhmä auttaa mielellään edistämällä ja toteuttamalla esille tuotuja ideoita ja kehittämisehdotuksia.

Parempia mahdollisuuksia ja lisää ympäristötietoisuutta

Närpiönjoen yhteistyön tarkoituksena on kehittää joen mahdollisuuksia niin virkistyksen kuin asutuksen näkökulmasta, tuottaa uutta tietoa joesta, lisätä ympäristötietoisuutta ja toteuttaa hankkeita. Lisäksi tuetaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kalojen vaelluksen joessa ja kunnostusten toteuttamista. Vesienhoito ja tulvariskien hallinta ovat myös keskeisiä Närpiönjoen yhteistyössä.

Närpiönjoen yhteistyöelin koostuu johtoryhmästä, työryhmästä ja kolmesta teemaryhmästä. Johto- ja työryhmiin kuuluu Närpiön, Kurikan, Kaskisten, Metsä Boardin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen edustajia. Vuosittain järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita.

Tutustu tarkemmin jokeen ja sen mielenkiintoisiin kohteisiin:

Lisätietoja Närpiönjoen yhteistyön työryhmältä:

  • Anna Bonde (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus), anna.bonde(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 027 777
  • Miia Salonen (Kurikka), miia.salonen(at)kurikka.fi, puh. 050 362 9543
  • Anna-Maria Mattfolk (Närpiö), anna-maria.mattfolk(at)korsholm.fi, puh. 050 336 5013

Kuvituskuva: Närpiönjoki


Alueellista tietoa