Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 antamalla päätöksellään päättänyt, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 - 2020 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisessa hakumenettelyssä. Päätöksen mukaan määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä ilmoituksella.

Päätös:
Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä (päätös) hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen. Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 - 2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2018 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika päättyy 30.9.2019. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (www.mavi.fi/hyrra) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella (linkit alla)  30.9.2019 klo 16.15 mennessä ELY-keskukseen kirjaamoon.

Hakuohje, hylje- ja merimetsokorvaukset_FI

Ansökningsanvisning, säl- ock skarvkompensation_SV

Hakemuksia voidaan hallinnon toiminnan tehostamiseksi käsitellä hakuajan kuluessa esimerkiksi siten, että 31.7.2019 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä, 31.8.2019 mennessä saapuneet hakemukset toisessa erässä ja loput hakemukset hakumenettelyn päättymisen jälkeen.

 

 

 


Alueellista tietoa