Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen tienparannustyöt vuonna 2019 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELYn alueella ei aloiteta yhtään uutta maanteiden parantamishanketta tänä vuonna. Rahoitus on valitettavasti viime vuodesta pienentynyt, joten investointirahoitusta ja -hankkeita ei tänä vuonna ole lainkaan. Vuonna 2019 saatetaan loppuun vuonna 2018 aloitettuja hankkeita ja toteutetaan pieniä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita osin yhteistyössä kuntien kanssa:

  • valtatien 15 Keltakankaan liittymän rakentaminen, Kouvola, viimeistelytyöt
  • maantien 14813 Toijantien parantaminen, Taipalsaari, viimeistelytyöt
  • maantien 375 Enäjärvi-Saittara soratieosuuden parantaminen, viimeistely ja päällystys
  • maantien 3543 Muhniemi-Ummeljoki soratieosuuden parantaminen, Kouvola, viimeistely ja päällystys
  • maantien 387 (Vaalimaantie) kevyenliikenteen järjestelyt (Lappeenrannan kaupunki toteuttaa)
  • maantien 365 (Helsingintie) suojatiejärjestelyt Keltintien liittymän kohdalla (yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa)
  • maantien 14707 Häppiläntien kuivatuksen ja pintakunnon parantaminen, Virolahti

Lisäksi Väylävirasto toteuttaa parhaillaan valtatien 12 parantamista välillä Tillola-Keltti, johon kuuluu mm. KymiRing- moottoriurheilualueen eritasoliittymä.

Ylläpitoon liittyvinä töinä tehdään päällystystöitä ja korjataan siltoja. Näihin ELY-keskus käyttää kaikkiaan tänä vuonna rahaa noin 8 miljoonaa euroa. Myös ylläpidon rahoituksessa on osa erillisrahoitusta, lähinnä siltakohtaista rahoitusta.

Päällysteiden uusimiset painottuivat viime vuonna Etelä-Karjalan alueelle ja tänä vuonna Kymenlaakson alueelle. Päällysteitä uusitaan yhteensä noin 102 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystäminen tehdään valtatielle 13 Lemin ja Savitaipaleen alueelle, lähes 27 km matkalle.

Valtatiellä 6 Imatralla jatkuu Mansikkakosken sillan laakereiden vaihtotyö.  Työ ajoittuu touko-kesäkuulle. Työstä aiheutuu liikenteelle merkittävää haittaa, koska liikennettä sillalla joudutaan rajoittamaan parannustöiden aikana. Tämän lisäksi korjataan kymmenkunta muuta siltaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella.

Maltti on valttia - varaa riittävästi aikaa

Tietyöt aiheuttavat jonkun verran haittaa liikenteen sujuvuudelle. Työt pyritään tekemään niin, että haitta on mahdollisimman pieni. Työn tekemistä vältetään ruuhka-aikoina ja osa päällystyskohteista tullaan tekemään yötyönä. Lisäksi valtateillä ei perjantaisin ja juhlapäivien aattoina työskennellä klo 14 jälkeen. ELY-keskus on töiden ajoituksessa ottanut huomioon myös tiedossa olevat merkittävät yleisötapahtumat.

Työmaan kohdalla on oman ja työntekijöiden turvallisuuden takia syytä noudattaa varovaisuutta. Paras keino on nopeuden riittävä pudottaminen sekä opasteiden ja liikenteenohjauksen noudattaminen. Uudelleenpäällystetyllä tieosalla, josta tiemerkinnät ja reunantäytöt puuttuvat, on ajoturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopeusrajoitukset ovat näillä tieosuuksilla normaaleja alhaisemmat.

Ajantasaista tietoa päällystys-, silta- ja muista tietöistä https://liikennetilanne.tmfg.fi

Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100, ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600, https://liikenne.palautevayla.fi/

Lisätietoja:

Parantamiskohteista projektipäällikkö Seppo Mielonen 0295 029 190

Päällystyskohteista rakennusmestari Matti Hämäläinen, puh. 0295 021 285.

Liite: KAS ELYn päällystys-, parantamis- ja sillankorjauskohteet 2019


Alueellista tietoa