Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajennussuunnitelmia koskeva YVA-ohjelma nähtävillä (Pohjois-Savo)

Fortum Waste Solutions Oy:n (hankkeesta vastaava) Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan teollisuusjätekeskuksen laajentamista käsittelevä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyy. Hankkeen eri toteutusvaihtoehtoja sekä tulevaa ympäristövaikutusten arviointia esittelevä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävissä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. Tämän lisäksi ohjelmaan voi tutustua Kuopion valtuustotalon asiakaspalvelupisteessä, Siilinjärven kunnanvirastossa ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa 19.6.2019 alkaen.

Hankkeesta vastaavalla on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion Sorsasalossa. Jätekeskus sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, noin 8 km etäisyydellä Kuopion keskustasta lähellä Siilinjärven kuntarajaa. Nykyisellään jätekeskusalue on noin 10 ha laajuinen. Keskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä.

Nyt alkavassa YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava tarkastelee mahdollisuuksia teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toiminnan laajentamiseen. Menettelyssä ympäristövaikutuksia on tarkoitus selvittää kaikkiaan kolmelle eri toteutusvaihtoehdolle, joista yksi on toiminnan jatkuminen entisellään. Suunnitellut laajennusalueet sijoittuisivat nykyisen jätekeskusalueen välittömään läheisyyteen ja olisivat pinta-alaltaan noin 8 ha. Laajennusalueille on suunniteltu rakennettavaksi uusia käsittely- ja varastokenttiä sekä kaatopaikka-alueita. Laajennukseen liittyen suunnitelmissa olisi myös kaatopaikka-alueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta, jätteen enimmäisvastaanottomäärän nostaminen (nykytasosta 70 000 tonnia vuodessa enimmillään tasolle 300 000 tonnia vuodessa) sekä joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen. Hankkeesta vastaavan mukaan laajennuksen tarkoituksena on parantaa jätteiden alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.

 

Arviointiohjelmasta voi kommentoida 28.8.2019 asti

Kaikki voivat esittää mielipiteensä nyt nähtävillä olevasta arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 28.8.2019 mennessä. Mielipiteen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio.

Mielipiteiden esittämiselle varatun ajan päättymisen jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskus antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta. Ohjelma ja ELY-keskuksen siitä antama kokoava yhteysviranomaisen lausunto toimivat pohjana tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

 

Yleisötilaisuus on torstaina 27.6.2019 Vuorelassa

Hanketta, YVA-ohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa Siilinjärven Kunnonpaikassa (Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela) torstaina 27.6.2019 kello 18:00. Muista menettelyn aikana järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

 

Lisätietoja
hankkeesta vastaavan puolesta ympäristöpäällikkö Minna Ruokolainen, puh. 050 3422 188, minna.ruokolainen(at)fortum.com
yhteysviranomaisen puolesta ympäristölakimies Juha Perho, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa