Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valittaa Soinin kunnanhallituksen tekemästä korkeampia tuulivoimaloita sallivasta poikkeamislupapäätöksestä (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on puuttunut Vaasan hallinto-oikeudelle jättämällään valituksella Soinin kunnanhallituksen tekemään rakentamisen poikkeamislupapäätökseen. Kunta on ehdollisella päätöksellään 20.5.2019 myöntänyt hakijalle Saba Invest Oy:lle poikkeamisluvan rakentaa 17 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa vireillä olevan Korkeanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan selvityksistä poiketen kokonaiskorkeudeltaan 40 metriä korkeampina. ELY-keskus pitää kunnanhallituksen menettelyä asiassa maankäyttö- ja rakennuslain ja hyvän hallintotavan vastaisena. Rakentamismahdollisuudet olisi pitänyt tutkia ja ratkaista hankkeen maakunnallisesta merkittävyydestä ja asianosaisten suuresta määrästä johtuen kaavoitusmenettelyn kautta. Poikkeamismenettelyn (MRL 23. luku) soveltaminen ei ole voinut tulla kyseeseen myöskään siksi, että Korkeanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on vasta vireillä, eikä ole ollut määräyksillään rakentamista ohjaavana voimassa miltään osin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella on noin 60 tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa. Suurimmalta osin voimassa olevien yleiskaavojen tuulivoimapuistot ovat vielä toteutumattomina. Lisääntyvässä määrin tuulivoimatoimijoilla ilmenee tarvetta poiketa voimassa olevien ja rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen määräyksistä koskien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuksia, lukumäärää ja sijoittumista. Perusteena on pääsääntöisesti esitetty voimaloiden tuotantotekniikan kehittymistä ja sen myötä toimijan intressinäkökohdista parempaa kustannus-hyötysuhdetta. Ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan muutostarpeet voimassa olevista yleiskaavoista on lähtökohtaisesti selvitettävä kaavojen muutosmenettelyn kautta. Perusteena tälle on tuulivoimapuistojen laaja-alaiset vaikutukset ympäristöönsä sekä vaikutuksille altistuvien asianosaisten suuri joukko. Merkittävissä ja laaja-alaisesti vaikuttavissa rakentamishankkeissa suunnittelun vuorovaikutteisuus, selvitysten riittävyys ja asianosaisten oikeusturva toteutuvat lain edellyttämällä tavalla kaavoitusmenettelyn kautta.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Juha Katajisto, puh. 0295 027 500

Alueellista tietoa