Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Erikoiskuljetus- ja tienpidon lupien sähköinen asiointi uuteen aikakauteen (Pirkanmaa)

Suomessa myönnetään vuosittain noin 10 000 erikoiskuljetuslupaa ja niiden lisäksi vielä 6600 muuta tienpidon lupaa. Palvelu siirtyi uuteen aikakauteen, kun luvan hakemisessa otettiin käyttöön uusi sähköinen asiointipalvelu. Ensi vaiheessa palvelun piirissä ovat erikoiskuljetusluvat ja johtojen ja kaapeleiden sijoitusluvat.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain noin 10 000 erikoiskuljetuslupaa ja muita tienpidon lupia 6600 kappaletta koko Suomen alueelle. Tienpidon luvilla ohjataan maantiealueella tai sen läheisyydessä tapahtuvaa toimintaa erilaisin lupapäätöksin, sopimuksin ja lausunnoin.

Palvelu siirtyi uuteen aikakauteen, kun erikoiskuljetuslupien sekä johtojen ja kaapelien sijoituslupien hakemisessa otettiin käyttöön uusi sähköinen asiointipalvelu.

Sähköisen palvelun kautta niin suomalainen yksityishenkilö kuin yrityskin voivat hakea itselleen erilaisia lupia. Palvelussa hyödynnetään Suomi.fi:n tarjoamia tunnistautumis- ja valtuutuspalveluita, jolloin käytössä on vahva tunnistautuminen joko varmennekortin, mobiilivarmenteen tai pankkitunnuksen avulla. Sähköisellä asiointipalvelulla pyritään tehostamaan lupakäsittelyprosessia niin asiakkaan kuin lupakäsittelijöidenkin työn osalta. Sähköisessä asiointipalvelussa asiakas voi muun muassa suunnitella kuljetusluvan reittiä karttapalvelun avulla. Kaikki palvelun kautta haetut luvat säilyvät tallessa palvelun arkistossa. Näin esimerkiksi vanhenevaa kuljetuslupaa on aiempaa helpompi uusia.

Palvelua kehitetään aina vain paremmaksi  

Sähköistä asiointipalvelua kehitetään edelleen ja työssä otetaan huomioon muun muassa asiakkailta saatu palaute. Jatkossa tavoitteena on esimerkiksi kuljetuslupapäätöksen vielä nyt tekstimuotoisen kuljetusreitin lataaminen sähköisen asioinnin avulla myös asiakkaan käyttämään karttapalveluun, mikä helpottaa reitin noudattamista tien päällä.

Palvelua on tulevina vuosina tarkoitus laajentaa edelleen niin, että suomalainen yksityishenkilö voisi hakea kuljetuslupaa toisen suomalaisen yksityishenkilön puolesta ja suomalaisen julkisorganisaaton työntekijä oman organisaationsa puolesta. Palvelun laajentaminen kattamaan myös ulkomaiset lupa-asiakkaat jää vielä toistaiseksi tulevaisuuden kehityskohteeksi.

Lisätietoja:

  • Yksikön päällikkö Sirkka Lahtinen, p. 0295 036 256
  • Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600

Lue lisää palvelusta:


Alueellista tietoa