Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Elinkeinojen ja työllisyyden näkymät suotuisia Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan talouden ja työllisyyden odotetaan edelleen kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka kiihkein nousukausi on vähitellen hellittämässä koko maassa. Yritysten liikevaihto on kasvusuunnassa maakunnan kaikilla päätoimialoilla ja kaikilla seuduilla työttömyys on alentunut huomattavasti aiemmasta. Työvoiman kysyntä jatkuu korkeana, mutta myös vaikeudet rekrytoinneissa koskettavat eri aloja ympäri maakuntaa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta "Alueelliset kehitysnäkymät" -katsauksesta, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen yleisnäkymä on positiivinen. Valtaosassa yrityksiä kapasiteetti on täyskäytössä, monissa yrityksissä katse on suunnattu kasvuun ja kansainvälistymiseen, eikä merkittäviä lähiajan negatiivisia muutostekijöitä ole näköpiirissä. Erityisesti rakentaminen ja monet palvelualat ovat kasvattaneet tulostaan viime vuosina ja suunta on edelleen hyvä. Merkittäviä rakennushankkeita on toteutuksessa ympäri maakuntaa ja esimerkiksi Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvät työt tuovat työtä useille vuosille eteenpäin.       

- Viime vuodet ovat olleet vahvaa kasvun aikaa Pohjois-Pohjanmaalla ja se näkyy investointiaktiivisuutena sekä lisääntyneenä työllisyytenä kaikkialla maakunnassa, toteaa asiantuntija Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Pyhäsalmen kaivoksen lopettaminen on isoin lähiajan muutos maakunnassa. Kaivos on merkittävä työllistäjä ja sen elinkeinollinen ja työllinen vaikutus ulottuu useisiin kuntiin. Kaivuutoiminta loppuu Pyhäjärvellä tämän vuoden aikana ja kaivosalueen uusiokäyttöä suunnitellaan aktiivisesti. Raaheen suunnitellun vanadiinitehdashankkeen kariutuminen on valitettava tieto. Toteutuessaan tehdashanke olisi luonut paljon uutta työtä tehtaan rakennus- ja tuotantovaiheisiin ja se olisi ollut merkittävä avaus kiertotalouden sektorilla maakunnassamme. 

Pohjois-Pohjanmaan työllisyys on kohentunut tasaisesti viime vuodet ja avoimia työpaikkoja on tarjolla huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Maakunnan työttömyysaste on vähitellen saavuttanut alle 10 prosentin tason, joskin hajonta kuntien välillä on edelleen suuri. Osaavan työvoiman saatavuus on iso akuutti ongelma. Rekrytointihaasteita on Pohjois-Pohjanmaalla useilla toimialoilla eri ammattiryhmissä ja ne eivät keskity pelkästään Oulun seudulle. Työvoimapulaa koetaan erityisesti ICT:n, metalli- ja konepajateollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, konekorjauksen, myynnin, ravitsemisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla.

- Meillä on edelleen nousukausi päällä ja uutta työvoimaa haetaan eri puolilla maakuntaa aiempaa enemmän. Kannattaa rohkeasti laajentaa työnhakualuetta ja hakeutua osaamista päivittäviin palveluihin, jos työnhaussa ei ole tärpännyt, Pietilä muistuttaa.

"Alueelliset kehitysnäkymät - kevät 2019" on työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä kevääseen 2020 saakka. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa raportin Pohjois-Pohjanmaan osuuden ja kevään julkaisu sisältää havaintoja kaikilta seuduilta. Valmistelussa on hyödynnetty kattavasti mm. tilastoja, talous-, suhdanne- ja barometriraportteja, asiantuntija-arvioita sekä Pohjois-Pohjanmaalta kerättyä kyselytietoa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040 673 9472
Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0400 197 187  (tavoitettavissa 23.4. jälkeen)
sähköposti: [email protected]


Alueellista tietoa