Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Alueiden odotukset talouden ja työllisyyden näkymistä ovat edelleen varsin positiiviset (Etelä-Pohjanmaa)

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2019 on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu maaliskuun 2019 aikana.

Talouden ja työllisyyden kehityksen arvioidaan jatkuvan alueilla edelleen kasvusuunnassa, vaikka talouden kasvuvauhdin ennakoidaan hiipuvan. Osaavan työvoiman saatavuus pysyy merkittävänä haasteena ympäri maata.

Valtakunnallisella tasolla esiin nousevia yleisiä päähavaintoja ovat:

  • Metsätaloudessa positiivinen vire on jatkunut, mikä osaltaan vaikuttaa useiden alueiden positiivisiin odotuksiin.
  • Muita alueellisesti tärkeitä kasvualoja lähiaikoina ovat meriteollisuus, ICT-ala, kaivosteollisuus sekä matkailu. Myös rakentaminen, volyymin hiipumisesta huolimatta, säilyy varsinkin kasvukeskuksissa tärkeänä toimialana.
  • Työttömyys on laskussa ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan myönteisenä lähitulevaisuudessa. Osaavan työvoiman saatavuus on yhteisenä haasteena.
  • Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkaisemaan mm. kehittämällä koulutusta yritysten tarpeisiin räätälöidyillä rekrytointikoulutuksilla, markkinointikampanjoilla sekä edistämällä rekrytointeja ulkomailta.

 

Etelä-Pohjanmaan osalta arviot näkymistä noudattelevat katsauksen edellä mainittuja päälinjoja, eli talous- ja työllisyystilanteen arvioidaan jatkuvan kohtuullisen myönteisenä.

  • Positiivisina seikkoina nähdään kohentunut työllisyystilanne. Maakunnan työllisyysaste on Manner-Suomen korkein ja työttömyysaste toiseksi matalin. Avoimia työpaikkoja on ollut alkuvuonna tarjolla runsaasti.
  • Vaikka yritysten suhdanneodotuksista on aistittavissa varovaisuutta, on esimerkiksi elintarvike-, metalli-, ja puutuoteteollisuudessa toteutunut ja toteutumassa merkittäviä investointeja. Toisaalta myös kaupan ja palveluiden sektorilla on käynnissä suuria rakennushankkeita.
  • Investointiaktiivisuutta löytyy myös alkutuotannosta, vaikka yleiskuva onkin haasteellinen. Erityisesti lypsy-ja nautakarjataloudessa on rakennettu uusia tuotantotiloja kohtuullisen runsaasti.
  • Työllisyystilanteen paranemisen johdosta osaavan työvoiman saatavuus on keskustelun keskiössä. Yksistään työvoimapolitiikalla ja työvoimapalveluiden kehittämisellä haastetta ei kuitenkaan ratkaista. Väestön ikärakenteen muutos ja viime vuosien epäsuotuisa väestökehitys alleviivaavat, että veto- ja pitovoimaan liittyvät ulottuvuudet ja niitä parantavat toimenpiteet on perattava maakunnassa huolellisesti. 

 

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan raporttiin:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-424-2                      

https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat

Lisätietoja:


Alueellista tietoa