Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Itä-Suomen maaseutusuunnitelmien väliarviointi on valmistunut (Pohjois-Karjala)

Arviointi suosittaa Pohjois-Karjalalle pienyritysverkoston ja maatalouden kilpailukyvyn vahvistamista

Itä-Suomen maaseutusuunnitelmien väliarvioinnissa on pureuduttu kehittämishankkeiden, yrityshankkeiden ja maataloustukien toimeenpanoon ja vaikuttavuuteen. Arvioinnin kyselyihin vastasi 823 henkilöä ja työpajoihin sekä haastatteluihin osallistui 211 henkilöä. Tämän lisäksi arvioinnissa tehtiin laajoja tilasto- ja rekisteriaineistojen analyysejä.

Arviointi suosittaa Pohjois-Karjalalle panostamista edelleen alueen erityisvahvuuteen eli monipuoliseen pienyritysverkostoon. Pohjois-Karjala on onnistunut kolmesta maakunnasta parhaiten maaseudun yritystoiminnan kehittämisessä. Myönteistä kehitystä on tapahtunut poikkeuksellisen monella toimialalla. Pienyritysmaakunnan rakentamiseen kannattaa panostaa edelleen.

Kehityksen taustalla on monta syytä, muun muassa maaseudun kehittämisverkoston laajuus ja monipuolisuus muihin Itä-Suomen maakuntiin verrattuna. Toimijaverkon laajuus ja osallistaminen on vaikuttanut myönteisesti myös kehittämishankkeiden määrään ja osallistujiin.

Maatalouden kilpailukyky toimeentulolähteenä on yksi Pohjois-Karjalan erityishaasteista, johon arviointi suosittaa uusien toimintatapojen hakemista perinteisten keinojen rinnalle. Keskeisessä asemassa ovat tulevaisuudenuskon vahvistaminen, osaamisen parantaminen, hyvinvointi- ja tukipalveluiden tarjoaminen sekä verkostojen luominen ja vahvistaminen.

Maaseudun imagotyö on kaikille alueille ja maaseudun toimijoille yhteinen tulevaisuusinvestointi. Parhaillaan elettävään murroskauteen kuuluu ristiriitaisten näkemysten ja viestien olemassaolo. Tämän vuoksi realistinen ja monipuolinen viestintä maaseudusta asumis- ja liiketoimintaympäristönä on erityisen merkityksellistä.

Arvioinnin toteutus

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat yhdessä tilanneet ulkopuolisen arvioinnin maaseudun kehittämistyön toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. Väliarviointi koskee kauden 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista toteutusta. Arvioinnin kohteena olevien tukien määrä vuosina 2015-2017 oli noin 344 milj. euroa. Tästä 80 % oli maataloustukia, 11 % kehittämishankkeille myönnettyjä tukia ja 9 % yrityshankkeille myönnettyjä tukia. Luvuissa ovat mukana sekä ELY-keskusten että toimintaryhmien (Leader) myöntämät tuet.

Arviointi on toteutettu ensisijaisesti benchmarking-näkökulmasta eli laatimalla erilaisiin aineistoihin ja näkökulmiin perustuvia maakuntien vertailuanalyysejä. Itä-Suomi oli arviointiasetelman käytössä edelläkävijä. Arvioinnin toteuttajina toimivat Suomen Aluetutkimus FAR ja Augurix Oy. Arviointiraportti löytyy nettisivuilta www.maakehys.fi.

 

Lisätietoja arvioinnista antavat:

Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 107
Arviointiryhmän yhteyshenkilö Tuomas Kuhmonen, Augurix Oy, tuomas.kuhmonen(at)augurix.fi, puh. 050 591 1959


Alueellista tietoa