Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Forssan Envitech-alueella puhdistetaan maaperää (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Suomen Materiaalikierrätys Oy:n kiinteistön kahden sade- ja sulamisveden (huleveden) purkuputken ja Kiimassuontien itäpuolelta itään päin lähtevän avo-ojan pilaantuneen maaperän kunnostamisesta. Kiinteistöllä aiemmin suoritetun toiminnan yhteydessä on maaperään päätynyt metalleja ja öljyhiilivetyjä.

Pilaantunut maa-aines kunnostetaan massanvaihdolla. Kunnostustyö pyritään tekemään mahdollisimman kuivaan aikaan siten, että ojassa olisi mahdollisimman vähän vettä, jolloin haitta-aineiden leviäminen sekä pölyn että veden mukana on vähäistä ja kunnostustyön toteutuksella estetään virtauksen mukana tapahtuva leviäminen. Kunnostus toteutetaan ojien virtauksen suuntaisesti, jolloin estetään mahdollinen kunnostettujen alueiden uudelleenpilaantuminen. Pilaantuneen maan määräksi kolmen kunnostuskohdan osalta on arvioitu noin 1 060 m3 (n.1 600 t). Kunnostustyö suoritetaan kesän 2017 aikana. Työn arvioitu kesto on noin neljä viikkoa.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Pilaantuneet maat ja mahdolliset jätteet kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246 

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037        

 

 


Alueellista tietoa