Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nokian Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen YVA-selostus kuultavana (Pirkanmaa)

Nokian Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus) voi esittää mielipiteitä Pirkanmaan ELY-keskukselle 14.6.-11.8. välisenä aikana. Yleisötilaisuus järjestetään 14.6.2017 klo 18 - 20 Nokian kaupungintalon valtuustosalissa.

Arvioidut ja vertaillut hankevaihtoehdot

Hankkeesta vastaavat Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamosta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta.

Hankkeen YVA-selostuksessa arvioitiin neljää hankevaihtoehtoa, jotka sisältävät jätevedenpuhdistamon, biokaasulaitoksen (1 tai 2 biokaasulaitosta) sekä mädätteen jatkokäsittelyn kompostoimalla Nokian Koukkujärven alueella. Vaihtoehtoihin sisältyvät puhdistetun jäteveden purkulinjat ja purkupaikat, jäteveden siirtoviemärilinjat sekä biokaasun siirtoreitti. Arvioituja hankevaihtoehtoja on muutettu ja siirtoviemäreiden ja purkuputkien reittejä linjattu uusiksi YVA-menettelyn arviointiohjelmavaiheen jälkeen.

Vaihtoehto VE1. Biokaasulaitos 1, jätevedenpuhdistamo, purkupaikka Kullaanvuori

Vaihtoehto VE2. Biokaasulaitos 1, jätevedenpuhdistamo, purku Melon yläpuoli tai Siuron ulkopuoli

Vaihtoehto VE3. Biokaasulaitos 1 ja 2, jätevedenpuhdistamo + rejektivettä, purkupaikka Kullaanvuori

Vaihtoehto VE4. Biokaasulaitos 1 ja 2, jätevedenpuhdistamo + rejektivettä, purkupaikka Melon yläpuoli tai Siuron ulkopuoli

Käsitellyn jäteveden purkulinjojen reittivaihtoehdot nro 1 - 5 purkupaikoille ovat Nokian taajamassa ja sen ulkopuolella sekä Siuron taajamassa ja Nokianvirran eteläpuolella.

Puhdistettavan jäteveden siirtolinjojen reittivaihtoehdot nro 1–5 sijaitsevat pääosin Nokian taajamassa.

Arviointiselostusta esitellään yleisölle 14.6. klo 18-20

Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 14.6.11.8.2017 seuraavissa paikoissa:

 • Nokian kaupunginvirasto, Harjukatu 21, 3. krs.
 • Sastamalan kaupungintalo, hallinto 3. krs
 • Aarnontie 2 A, Sastamala
 • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14
 • Nokialla pääkirjasto, Nuijamiestentie 9
 • Linnavuoren kirjasto, Linnavuorentie 12 ja kirjastoauto
 • Sastamalan pääkirjasto, Sillankorvankatu 1
 • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
 • Ylöjärven pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen kootuista arviointituloksista ja tarkentuneista hankesuunnitelmista ja- vaihtoehdoista järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 14.6.2017 klo 18 - 20 Nokian kaupungintalon valtuustosalissa, Harjukatu 23, 2.krs., Nokia. Yleisötilaisuudessa esitellään myös samanaikaisesti vireillä olevaa Koukkujärven asemakaavaluonnosta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 11.8.2017 mennessä osoitteella [email protected] tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiselostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin sekä ympäristöhallinnon Internet-sivuille syys-lokakuussa 2017.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA

Hankkeesta vastaavat:

Konsultti:

Yhteysviranomainen:

 


Alueellista tietoa