Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Keski-Suomen ELY-keskuksesta (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2016 seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
  - Saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan Keski-Suomessa seuraavissa kunnissa oleviin saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, sekä näissä kunnissa oleviin suluissa mainittuihin saariin ja muihin alueisiin, vaikka niihin on kiinteä tieyhteys:
  Joutsa (myös Kälä ja Ollinsalmi), Jyväskylä (myös Oittila ja Putkilahti), Kivijärvi (myös Lokakylä ja Talviaislahti), Kuhmoinen (myös Pihlajakoski, Närvä, Ruolahti ja Tehi) ja Luhanka (myös Judinsalo, Klemettilä ja Onkisalo)
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
 • vesistöjen käyttöön ja tulvariskien hallintaan
 • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
 • ympäristökasvatus- ja valistushankkeet

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Keski-Suomessa toteutettaviin vesistö- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Avustusten myöntämiseen voidaan eräissä tapauksissa soveltaa yleistä de minimis –tukiasetusta (1407/2013). Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2017 talousarviossa niihin määrärahat.

Haku
Hakemukset on toimitettava Keski-Suomen ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2016. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelussa, josta hakemuksen voi myös lähettää. Suomi.fi -palveluun pääsee ja hakulomakkeet ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue   
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.ViYT2KTyWUm

Hakemuksen voi myös lähettää Keski-Suomen ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella
kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Linkit

Lisätietoja:

 • Rakennusperinnön hoidon avustukset:
  Ylitarkastaja Kari Huntus, p. 0295 024 742
  Ylitarkastaja Satu Karjalainen p. 0295 024 182, tavoitettavissa 1.11.2016 alkaen
 • Saariston ympäristönhoito: Yksikön päällikkö Auvo Hamarus, p. 0295 024 734
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen:
  Geologi Pekka Pulkkinen, p. 0295 024 803
 • Jätevesineuvonta: Vesitalousasiantuntija Kai Voutilainen, p. 0295 024
 • Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta:
  Suunnitteluinsinööri Lauri Kaisto, p. 0295 024 752
  Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816
 • Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:
  Suunnitteluinsinööri Lauri Kaisto, p. 0295 024 752
  Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816
 • Kalataloushankkeet:
  Kalastusbiologi Hannu Salo, p. 0295 025 095
  Kalastusbiologi Mari Nykänen, p. 0295 024 581, tavoitettavissa 21.10.2016  alkaen
 • Ympäristökasvatus- ja valistus:
  Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669
 • Yleisneuvonta: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa