Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Rauman seudun parantuneet kehitysnäkymät Satakunnan valopilkkuna (Satakunta)

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on pysynyt Satakunnassa vuoden takaiseen verrattuna ennallaan. Tilanne ei ole myöskään muuttumassa seuraavan puolen vuoden aikana. Meriteollisuuden saamat uudet tilaukset kuitenkin vaikuttavat positiivisesti etenkin Rauman seudun tilanteeseen ja lyhyen aikavälin kehitysnäkymiin. Lisäksi maakunnassa on suunnitteilla ja meneillään merkittäviä investointeja sekä yritys- että julkisella puolella, mikä vahvistaa uskoa koko Satakunnan elinkeinoelämän näkymien paranemiseen vuoden tähtäimellä. Nämä arviot sisältyvät 26.9.2016 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät -raporttiin.

Kasvuodotuksia on esimerkiksi laivanrakennuksessa, robotiikka- ja automaatioalalla ja metsäteollisuudessa. Potentiaalisia kasvualoja ovat myös meriteollisuuden erikoisosaamista edellyttävät toimialat, ympäristöteknologinen teollisuus, kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus. Porin seudulla tällä hetkellä käynnissä olevat tai suunnitteilla olevat suurimmat yksittäiset investoinnit liittyvät Tahkoluodon Merituulipuistoon, uuteen rikkihappotehtaaseen ja muihin Harjavallan suurteollisuuspuiston investointeihin, juuri valmistuneeseen Tahkoluodon LNG-terminaaliin sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun kampukseen. Rauman seudulla on suuria investointeja kauppakeskukseen, metsäteollisuusklusteriin, Lakarin teollisuusalueelle, telakka-alueelle ja satamaan. Esimerkiksi HKScan on rakentamassa Lakariin uuden broileritehtaan. Pohjois-Satakunnassa Kankaanpäässä katto- ja seinäelementtien valmistaja Kingspan Oy laajentaa toimitilojaan ja tuotantoaan.

Syksyn 2016 PK-barometrin mukaan satakuntalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat selvästi positiivisemmat kuin viime keväänä, mutta tämä ei vielä näy työllisyydessä. Pitkään jatkunut heikko talouskehitys on lisännyt erityisesti ikääntyvien ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyyttä. Huhtikuusta alkaen työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin ollut hieman alle vuoden takaisen tason koko maakunnan tasolla, mutta esim. Porin seudulla käännettä parempaan ei ole vielä tapahtunut. Investointihankkeiden ja korjausrakentamisen lisääntymisen johdosta työvoiman kysynnän kasvua on havaittavissa esimerkiksi rakennusalalla. Rauman seudulla ja Pohjois-Satakunnassa työllisyyskehitys on ollut Porin seutua parempaa. Rauman seudulla työttömyyden odotetaan laskevan myös seuraavan kuuden kuukauden aikana. Myös Pohjois-Satakunnassa työttömyyden uskotaan vuoden aikavälillä alenevan. Sen sijaan Porin seudun työttömyystilanteen ei odoteta helpottuvan ensi vuoden syksyyn mennessä.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111
  • Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, puh. 0295 022 114

Alueelliset kehitysnäkymät syksy 2016 (pdf, 1,59Mt)

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, alueen kauppakamarit sekä WinNova ja Sataedu.


Alueellista tietoa