Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Käänne valoisampaan Etelä-Savon alueen kehitysnäkymissä (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa yritysten suhdannenäkymät ovat kuluvan vuoden aikana kääntyneet positiivisemmiksi ja alueen pk-yri­tykset arvioivat näkymien paranevan seuraavan vuoden kuluessa. Myös aluekehityksen asiantuntijoiden arvioiden mukaan käänne positiivisempaan suuntaan on tapahtunut kevään aikana niin elinkeinoelämän kehityksen kuin työllisyydenkin suhteen ja näkymät ensi vuoden kevääseen ja syksyyn näyttävät positiivisilta.

Teollisuuden liikevaihdon kehitys on eteläsavolaisissa yrityksissä ollut keskimääräistä parempaa. Teknologiateolli­suuden tilaukset koskien mm. biotalouden investointeja ovat aikaan­saaneet vireyttä alueelle. Met­säteolli­suuden kehitys on jatkunut myönteisenä. Kaupassa ja palvelualoilla kehitys näyttää tällä hetkellä myönteisemmältä kuin viime vuo­sina. Ns. kivijalkakaupat ovat kuitenkin vaikeuksissa verkkokaupan ja suurempien kauppaliikkeiden puristuksissa. Matkailuala suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Nostetta matkailuun ovat tuoneet uudet vetovoimaiset matkailu­kohteet, luontomatkailuaktiviteetit ja lähiruoka. Venäläisten matkailijoiden vähenemistä on pystytty korvaamaan muualta tulleilla matkailijoilla. Rakentami­nen on kuitenkin ollut ala­maissa jo pitkään ja etenkin asuntorakentaminen on vähäistä. Myönteisenä kehi­tyksen kannalta kuitenkin nähdään Etelä-Savoon lähivuosina kohdistuvat valtion noin 200 milj. euron liiken­neinvestoinnit.

Maatalouden ennakollisten kannattavuustulosten mukaan vuosi 2015 oli heikko eikä toimintaympä­ristössä ole ilmennyt sellaisia tekijöitä, jotka kään­täisivät kannattavuuden nousuun kulu­vana vuonna tai edes ensi vuoden alkupuoliskollakaan. Elintarviketeollisuuden liikevaihdossa ja viennissä on kuitenkin tapahtunut kasvua ja uusia suunnitelmia on vireillä.

Kehittämisrahoituksen kysyntä on hyvä jatkoa ajatellen – investoinnit vielä odottavat

ELY-keskuksen yritysrahoitukselle on ollut runsaasti kysyntää alkuvuoden aikana. Kehittämisrahoitusta on haettu yli 12 milj. euroa – rahoitusta hakevat etenkin elintarviketeollisuus, teknologiateollisuus ja matkailu. Yritykset ovat hyödyntäneet Team Finland palveluita ja kansainvälistymiseen liittyvät selvityshankkeet ovat lisääntyneet yrityksissä. Keväällä Tekesin ja ELY-keskuksen yhteistyönä käynnistetty Vientiä tuplasti –kampanja on tavoittanut merkittävästä viennin kasvusta kiinnostuneita yrityksiä yhteistyöhön. Myös Finnvera Oyj:n rahoituskysyntä ja myöntäminen ovat olleet Etelä-Savossa vuoden alkupuolella varsin hyvällä tasolla, investoinnit ovat kuitenkin edelleen alhaisella tasolla. Uusia yrityksiä on syntynyt Etelä-Savoon vuoden alkupuolella hiukan edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Työllisyys paranemaan päin

Vuodesta 2011 lähtien kasvanut työt­tömyys näyttäisi olevan tällä hetkellä taittumassa. Pitkäaikaistyöttö­mien määrä on kuitenkin edelleen jat­kanut kasvuaan. Työttömyyden arvioidaan kuitenkin kääntyvän laskuun ja työttömien määrän vähenevän seuraavan puolen vuoden ja vuoden sisällä nykyisestä.


Etelä-Savon aluekehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla syyskuussa laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät -raporttiosiosta. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2016 -katsaus (pdf) löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut -sivustolta osoitteesta

http://www.temtoimialapalvelu.fi/alueelliset_kehitysnakymat/alueelliset_kehitysnakymat_-julkaisut_2016

sekä alla olevasta linkistä. Etelä-Savon kehitysnäkymät löytyvät katsauksesta sivulta 98 alkaen.

Lisätietoja:
Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa