Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi -YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suunnittelee Valtatie 12 parantamisista välillä Alasjärvi-Huutijärvi Tampereen ja Kangasalan välillä. Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), josta voi esittää mielipiteitä 7.6.–5.8.2016. Yleisötilaisuus hankkeesta järjestetään 15.6. klo 18 - 20 Pitkäjärven koululla.

YVA-selostukseen on koottu ympäristövaikutusten arvioinnit seuraavista vaihtoehdoista.

Arvioidut vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+. Valtatie 12 säilyy pääosin nykyisellään. Nykyistä valtatieltä kehitetään lisäämällä Alasjärvi–Linnainmaa välille yksi ajokaista itään päin. Nopeusrajoitukset ovat välillä 70–100 km/h.

Vaihtoehto 1. Valtatie 12 on kapea nelikaistainen. Valtatiellä on kaksi ajokaistaa suuntaansa ja eri suuntaan menevät kaistat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Mitoitusnopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 2. Valtatie 12 toteutetaan nelikaistaisena. Valtatiellä on kaksi ajokaistaa suuntaansa ja eri suuntaan menevät kaistat on erotettu välialueella toisistaan. Mitoitusnopeus on 100 km/h.

Kaikissa vaihtoehdoissa on uusi Lamminrahkan eritasoliittymä ja Vatialan, Ranta-Koiviston eritasoliittymille yksi vaihtoehto sekä Alasjärven, Linnainmaan, Lentolan, Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymille kaksi vaihtoehtoa/liittymä.

Kirkkojärven Natura-alueen kohdalla on viisi (5) vaihtoehtoa tien leventämiselle ja Kangasalan liittymälle.

Valtatien jaksotus

Valtatien parantamistoimenpiteiden suunnittelussa on tarkasteltu tiejaksojen luonnetta. Kaupunkijakso ulottuu Tampereen Alasjärven eritasoliittymästä Tampereen ja Kangasalan rajalle, josta alkaa kehittyvän uuden taajaman jakso, joka käsittää Lamminrahkan tulevan uuden asutuksen. Lentolan jaksoon Vatialan eritasoliittymästä eteenpäin kuuluu Lentolan parannettavan eritasoliittymän alue ja Kangasalan taajamaa.  Kangasalan taajaman ja peltoaukeiden jakso jakautuu kahteen eri osuuteen Kirkkojärven osuuden molemmin puolin. Kirkkojärven jaksossa valtatie sijoittuu Natura-alueen rannan tuntumaan ja taajama-asutuksen läheisyyteen.

Yleisötilaisuus hankkeesta keskiviikkoiltana 15.6. klo 18 - 20 Kangasalan Pitkäjärven koululla

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 5.8.2016 mennessä osoitteella [email protected] tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Arviointiselostus on yleisön luettavissa 7.6.–5.8.2016 seuraavissa paikoissa:

  • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
  • Kangasalan tekninen keskus, asiakaspalvelupiste, Urheilutie 13 (7.6.–4.7., 1.–5.8.2016) ja Pääkirjasto (4.–31.7.2016), Keskusaukio 2
  • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
  • Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1
  • Kaukajärven kirjasto, Käätykatu 6 sekä kirjastoautot
  • Kangasalan pääkirjasto ja Vatialan kirjasto, Vatialantie 2 B ja kirjastoauto
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 15.6.2016 Pitkäjärven koululla klo 18–20, Vatialantie 4 A, Kangasala.

Hankkeesta vastaava on Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. YVA-selostuksen on laatinut hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi syyskuussa 2016 edellä mainittuihin paikkoihin sekä ympäristöhallinnon internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue:

Ramboll Finland Oy

Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue


Alueellista tietoa