Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskuksen kannanotto linja-autoaseman asemakaavaan (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vanhan linja-autoaseman suunnittelu kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi ja keskustan laajentamiseksi kuuluu asemakaavan tärkeisiin tavoitteisiin. Kaupunki on painottanut tulevan monitoimikeskuksen ainutlaatuisuutta ja kilpailukykyä lisäävänä, jolla seutu pystyy erottumaan. Rakennushankkeeseen sisältyy suuret taloudelliset riskit, jolloin kumppanuushanke voi olla järkevä tapa toteuttaa keskustakorttelin, joka tulee olemaan noin puolet isompi kuin nykyinen Rewell Center. Yleinen arkkitehtikilpailu tai kutsukilpailu olisi sen sijaan voinut taata suunnitteluun juuri tuota ainutlaatuisuutta ja elämystä, jota tavoitteissa peräänkuulutetaan. Koska toteuttamisen aikataulu saattaa olla pitkä, tulisi asemakaavaratkaisu kuitenkin olla sellainen, joka ei liiaksi sido arkkitehtisuunnittelua, vaan sisältää ne reunaehdot, jotka johtavat hyvään kaupunkiympäristöön.

Keskustan laajentaminen rautatien yli on haasteellista, koska rata jakaa keskustan sekä visuaalisesti että toiminnallisesti kahtia. Kaavaehdotuksesta ei käy ilmi, miten "hyppy radan yli" tapahtuu. Maasilta on vilkasliikenteinen eikä kovin houkutteleva jalankulkijoille. ELY-keskuksen mielestä olisi ensiarvoisen tärkeätä, että Hovioikeudenpuistikon kävelykatu jatkuisi kevyen liikenteen väylänä joko radan yli tai ali mahdollisimman suorana ja helppokulkuisena.

Uusi kaupan ja kulttuurin kortteli on nimetty yhdeksi Vaasan keskustastrategian kärkihankkeeksi, jonka julkisen ulkotilan laatuun, arkkitehtuuriin ja toiminnallisuuteen tulee panostaa. Aukio tulisi luoda "genius loci", paikan henkeä.  Kaavaehdotukseen tori on kuitenkin merkitty pienehköksi ja alistettuun asemaan. ELY-keskus kehottaa kaupunkia jatkamaan julkisten ulkotilojen suunnittelua tutkimalla aukion jatkumista suoraan rautatiepuistoon sekä avautumista Sepänkyläntien Opistotalon aukioon.

Kaavasta ei käy ilmi, miten uusi kortteli sopeutuu vastapäätä sijaitseviin rakennustaiteellisesti arvokkaisiin SOK:n funkkistaloon ja sen viereiseen Viljo Revellin rakennukseen. Havainnekuvat eroavat kaavakartan ratkaisusta ja toinen kuvista on kuvattu käyttäen lintuperspektiiviä, josta ei näy rakentamisen liittyminen katu- ja kaupunkikuvaan.  Kaupungin korkeimman tornirakennuksen vaikutuksia ei myöskään ole tutkittu.

Kaavakartan tulkinta antaa aihetta epäillä, että tuleva rakennushanke on massiivinen, korkea ja sulkeutunut varsinkin Olympiakadun ja Konepajakadun suunnista katsoen. Mittakaavaltaan monimuotoisempi rakennushanke, joka avautuu kaikkiin ilmansuuntiin ja myös huomioisi inhimillisen mittakaavan, voisi paremmin sopeutua ympäristöön. Ottaen huomioon, että uusi keskustakortteli sijaitsee radan takaisessa Klemettilän kaupunginosassa, jolla on pitkä pienteollisuuden ja varastoinnin historia takana, on vaara olemassa, että tiivis ja korkea kivikortteli koetaan sosiaalisesti epäviihtyisänä alueena. ELY-keskuksen kanta on, että kaavassa tulisi myös tutkia sosiaalisia vaikutuksia, jota maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää.

Autoliikenne ohjataan maanalaiseen pysäköintilaitokseen Olympiakadulta. Kaavaehdotuksessa Olympiakatu osoitetaan vain kaksiajokaistaisena, mikä ELY-keskuksen mielestä todennäköisesti tulee aiheuttamaan ongelmia. Polkupyörien paikoitukseen, liikenteen meluun ja junaradan tärinään tulisi myös kiinnittää huomiota.

Lisätietoja:

  • Arkkitehti Eva Sund-Knuuttila, puh. 0295 027 943

Alueellista tietoa