Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vuoksen vesienhoitoalueen pintavesien tilasta kysytään asukkailta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Marras- ja joulukuun aikana 2 500 Vuoksen vesienhoitoalueen asukasta on saanut postikyselyn, jossa kysytään mielipiteitä Vuoksen vesienhoitoalueen pintavesien tilasta ja pintavesien tilan parantamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Vastauksia toivotaan kaikilta kyselyn saaneilta ja vastausaikaa on jäljellä 22.12. 2014 asti.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää asukkaiden arvostusta ja asenteita pintavettä ja sen tilaa parantavia toimenpiteitä kohtaan. Kyselyn toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhteistyössä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Kysely liittyy lokakuussa alkaneeseen vesienhoidon valtakunnalliseen kuulemiseen ja sen tuloksia hyödynnetään osana Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen kuulemista.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi

Kehitysinsinööri Virpi Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus / Vesivarayksikkö, p. 0295 251 361,
virpi.lehtoranta(at)ymparisto.fi

 


Alueellista tietoa