Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valtatien 8 parantaminen välillä Paraatinmäki – Siikajoentie Raahen kaupungin alueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt maantienlain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 8 välillä Paraatinmäki – Siikajoentie (mt 813), Raahen kaupungin alueella. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 10.6.2014 klo 17.00 – 19.00 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen tiloissa, osoite Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Suunnittelu sisältää valtatie 8 leventämisen Paraatinmäen kohdalla välillä Sauvolantien alikulkusilta – Kaupunginmetsän alikulkukäytävä ja radan ylikulkusillan kohdalla yhteensä 1,5 km matkalla. Samalla uusitaan valtatiellä 8 Tuomioja - Raahe radan ylikulkusilta. Lisäksi valtatiellä 8 parannetaan Oulunväylän (mt 8104) ja Siikajoentien (mt 813) liittymät kanavoiduiksi liikennevalo-ohjatuiksi liittymiksi sekä Marin alikulkukäytävän kohdalla valtatien itäpuolella olevan linja-autopysäkin kevyen liikenteen yhteyksiä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa tiejakson ja sen liittymien liikenneturvallisuutta ja toimivuutta sekä turvata elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantamalla raskaan liikenteen olosuhteita.

Suunnittelutyö on käynnistynyt keväällä 2014. Tiesuunnitelmien valmistuttua vuoden 2014 lopussa suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Raahen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen kevään 2015 aikana.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 2 800 000 euroa (alv 0%). Hanke on esitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuosien 2014–2018 tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa toteutettavaksi Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämiin tieinvestointeihin kuuluvana hankkeena.

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0295 038 259, s-posti: ari.kuotesaho(at)ely-keskus.fi

Hankintapalvelukonsultti Harri Pousi puh. 0400 884 13, s-posti: harri.pousi(at)pmpoy.com

Projektipäällikkö Keijo Körkkö puh. 040 865 6676, s-posti: keijo.korkko(at)plaana.fi

Toimistoinsinööri Paula Pihkanen, puh.040 830 3171, s-posti: paula.pihkanen(at)raahe.fi


Alueellista tietoa