Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Uhkaako tulva? Suosituksista apua rakentajalle ja kaavoittajalle (Hämeen ELY-keskus)

Valtio ei enää korvaa vesistötulvista aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteena on, että omistajat vakuuttavat rakennuksensa ja irtaimistonsa yksityisillä vahinkovakuutuksilla tulvavahinkojen varalta. Kiinteistön omistajan kannattaa selvittää, onko kiinteistö rakennettu riittävän korkealle. Uudistettu opas alimmista suositelluista rakentamiskorkeuksista auttaa arvioinnissa. Lisäksi on hyvä selvittää, kattaako kiinteistön vakuutus tulvavahingot ja miten tulviin voi varautua omatoimisesti.

Kiinteistön omistajalla oltava oma vakuutus tulvien varalle

Vuoden 2014 alusta alkaen poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaaminen on muuttunut vakuutuspohjaiseksi. Lähes kaikki vakuutusyhtiöt ovat laajentaneet koti- ja kiinteistövakuutustensa turvaa kattamaan poikkeuksellisista vesistö-, merivesi- ja rankkasadetulvista aiheutuvat vahingot.

Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista Hämeessä

SYKE, Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat laatineet uuden oppaan alimmista suositelluista rakentamiskorkeuksista. Oppaassa suositukset alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi säilyivät pääosin entisellä tasollaan. Oppaan tavoitteena on vähentää tulvista sekä niihin liittyvistä maansortumista ja -vyörymistä rakennuksille aiheutuvia vahinkoja. Nämä riskit tulee ottaa riittävästi huomioon kaavoituksessa ja rakentamisessa. Suositusten tavoitteena on, ettei rakennuksille aiheutuisi tulvavahinkoja kuin keskimäärin kerran noin 100–200 vuodessa tai harvemmin esiintyvillä tulvilla.

Hämeen päivitetyt rakentamiskorkeussuositukset löytyvät ymparisto.fi-verkkopalvelusta. Korkeudet on esitetty N2000-järjestelmässä. Suosituksissa ei ole suuria muutoksia aiempiin suosituksiin nähden, mutta joitakin täsmennyksiä on tehty lähinnä uusien tulvahavaintojen myötä. Sisävesien suositus perustuu keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvaan tulvavedenkorkeuteen, johon lisätään tarvittaessa vesistön ominaispiirteistä tai ilmastonmuutoksesta johtuva lisäkorkeus.  

 

Lisätiedot

Vesistöasiantuntija Kari Rannisto, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 221


Alueellista tietoa