Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Turun lentoaseman öljyvahingon puhdistustyöt jatkuvat (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Turun lentoasemalla havaittiin viime viikon keskiviikkona (24.9.) iltapäivällä öljyvahinko. Lentoaseman 2-terminaalin huoltorakennuksen säiliöstä oli vuotanut maaperään arviolta 14 000 litraa kevyttä polttoöljyä inhimillisestä erehdyksestä johtuen. Vahinkopaikka sijaitsee tärkeän pohjavesialueen reunavyöhykkeellä.

Turun lentoasemalla viime viikon keskiviikkona havaitun öljyvahingon takia pidettiin tänään 29.9. viranomaispalaveri, jossa päivitettiin tilannetiedot puhdistustöiden etenemisestä ja sovittiin jatkotoimista.

Viikonlopun aikana on vahinkoalueella suoritettu laajoja maanvaihtotöitä sekä imetty öljynsekaista vettä imuautolla terminaalirakennuksen T2 välittömässä läheisyydessä sekä lentoaseman alueeseen rajoittuvassa avo-ojassa. Alueelta on toimitettu n. 20 rekkakuomallista öljynsekaista maa-aineista Salon Ekokemin toimipisteeseen asianmukaista jatkokäsittelyä varten. Öljyn esiintyminen alueella on vähentynyt viikonlopun aikana, mutta ojien pintavedessä on edelleen havaittavissa öljystä aiheutuvaa pintakalvoa. Öljyisestä pintakalvosta johtuen alueella voi satunnaisesti esiintyä polttoöljyn tuoksua.

Öljyvahingon osalta puhdistustöitä ja maankaivuuta jatketaan 2-terminaalin välittömässä läheisyydessä sekä Raikontien ja Marjasmäentien välisellä ojaosuudella. Vahinkopaikan kaivutöillä pyritään estämään öljyn kulkeutuminen maaperässä ja selvittämään pilaantuneen maan laajuutta.  Vahinkopaikka sijaitsee pohjavesimuodostuman reuna-alueella, hyvin vettä läpäisevän pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, jossa kallionpinta nousee lähelle maanpintaa eikä pohjavettä ole todettu.

Selvitys- ja puhdistamistoimet pyritään mitoittamaan siten, että öljyn kulkeutumisriskit lähellä sijaitsevaan pohjavesimuodostumaan saadaan suljettua kokonaan pois. Pohjavesialueelle laaditaan pohjaveden seurantaverkosto ja asennetaan uusia havaintoputkia. Tällä hetkellä ei näytä todennäköiseltä, että öljy vaikuttaisi yli kolmen kilometrin päässä vedenjakajan toisella puolella sijaitsevan Ruskon Antintalon vedenottamon toimintaan.

Osa ojista on padottu väliaikaisesti öljyn leviämisen estämiseksi alajuoksulle päin. Väliaikaisten patojen läheisyyteen on sijoitettu öljynkeräykseen liittyviä öljynimeytyspuomeja.

Seuraava asiaan liittyvä viranomaispalaveri pidetään perjantaina 3.10.2014 klo 9.00.

 

Lisätiedot:

päivystävä päällikkö, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, p. 044 907 3500
Juha-Pekka Triipponen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0400 854 012
Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus p. 040 508 7006
Jaana Gustafsson, Turun kaupunki p. 050 554 6333
Fredrik Klingstedt, Turun kaupunki p. 044 907 5991
Finavian Media Desk p. 020 708 2002


Alueellista tietoa