Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedon ja osaamisen merkitys yrityksen kilpailukyvylle kasvanut - ESR-projekteilla saavutettu merkittäviä tuloksia (Satakunnan ELY-keskus)

Satakunnan ELY-keskus toteuttaa Euroopan Sosiaalirahaston tuella 1.6.2008 – 31.12.2014 hankkeet:

  • Osaamisesta kasvua 1, Satakunta
  • Osaamisesta kasvua 2, Satakunta
  • Protek – Osaavana pidempään työelämässä

Osaamisesta kasvua 1 – ja 2 –hankkeet ovat keskittyneet erityisesti liikkeenjohdon ja yritysten osaamisen kehittämiseen, Protek-hanke on suunnattu laajamittaiseen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Nämä kolme hanketta järjestivät yhteisen loppuseminaarin 6.10.2014 Porin Teatterissa. Paikalle oli kutsuttu runsaasti Yritys-Suomi -toimijoita, mm. seudullisista elinkeinoyhtiöistä, kuntien elinkeinopalveluista, Finnverasta, Tekesistä, Finprosta ja TE-toimistosta. Mukana oli myös yrittäjäjärjestöjä sekä Satakunnan ja Rauman seudun kauppakamarit, jotka ovat tehneet yhteistyötä hankkeiden kanssa mm. palvelujen markkinoinnissa.  Seminaariin osallisui reilut sata kuulijaa.

Hankkeiden toteuttamisessa tärkeällä sijalla ovat olleet palveluntarjoajat eli alueelliset ja valtakunnalliset kouluttajat ja konsultit. Näissä kolmessa loppuseminaaria pitävässä hankkeessa on käytetty yhteensä 119 eri alueellista ja valtakunnallista kouluttajaa, jotka ovat kuuden vuoden ajan tarjonneet palvelujaan alueiden yrityksille. Koulutuksia ja konsultointeja käyttäneet yritykset ovat ymmärtäneet henkilöstön arvon ja lähteneet systemaattisesti kehittämään yrityksiensä liikkeenjohdon ja henkilöstön osaamista.

Tiedon ja osaamisen merkitys yrityksen kilpailukyvylle on kasvanut nykyisessä toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa yhä suuremmaksi. Nopeuden ja muuntautumiskyvyn haasteet koskettavat niin isoja kuin pieniä yrityksiä. Pelkkä reagointi ja sopeutuminen muutoksiin eivät riitä. Ratkaisevaa on, kuinka varhaisessa vaiheessa yrityksen johto osaa nähdä muutostarpeet, miten se pystyy oppimaan ja viemään uudet asiat käytäntöön nopeammin kuin kilpailijat.

Loppuseminaarissa esiteltiin kolmen ELY-keskuksen ESR-osarahoitteisen yrityksille suunnatun oman tuotannon hankkeen tuloksia. Yhteinen nimittäjä näille kaikille hankkeille on ollut yritysten henkilöstön tai liikkeenjohdon osaamisen kehittäminen.

Hankkeissa on ollut mukana yhteensä 817 yritystä ja 2 558 henkilöä. Oppilastyöpäiviä on toteutunut kaikkiaan 37 363. Julkisen rahoituksen osuus on ollut 8.583.154,95 e.

Vaikka nämä projektit loppuvatkin vuoden vaihteessa, kehittäminen jatkuu. Yritys-Suomi -palveluina ELY-keskuksella on tarjolla uudet kehittämispalvelut ja myös yhteishankintakoulutus täsmä-, muutos- ja rekrykoulutusmuotoineen on edelleen käytettävissä.

Yritys-Suomi hengen mukaan ELY-keskus on yhä tiiviimmin mukana yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa aina yrityksen perustamisesta yrityksen omistajan- tai sukupolvenvaihdokseen saakka. Koulutusavun lisäksi käytössä ovat myös muut ELY-keskuksen palvelut (rahoitus-, kansainvälistymis-, teknologia-, keksintöasiamiespalvelut sekä työvoimapalvelut) kuin myös laajan Yritys-Suomi verkoston muut yrityspalvelut.

Lisätietoja:
Anne Jortikka
Asiakkuuspäällikkö
Satakunnan ELY-keskus
puh. 044-712 4129


Alueellista tietoa