Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Seinäjoen itäisen ohikulkutien loppuosan tiesuunnitelmaa esitellään yleisölle tänään (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa valtatien 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie rakentamiseksi välille Mäki-Hakolantie–Nurmo.

Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulutien tiesuunnitelma välillä Rengonkylä – Mäki-Hakolantie (n. 16,0 km) on hyväksytty jo aiemmin. Nyt valmisteilla oleva tiesuunnitelma käsittää ohikulkutiestä osuuden Mäki-Hakolantie – Nurmo (n. 2,5 km) sekä ohikulkutien liittymisen Pohjan valtatiehen (n. 2 km). Hankkeen lähtökohtana on vuonna 2008 valmistunut ympäristövaikutusten arviointi (YVA), vuonna 2009 laadittu koko valtatien 19 itäisen ohikulkutien osuutta koskenut yleissuunnitelma ja vuonna 2012 valmistunut yleissuunnitelman muutos välille Mäki-Hakolantie – Nurmo.

Välin Mäki-Hakolantie – Nurmo tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 27.5.2014 klo 18.00 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa (Kirkkokatu 6, Seinäjoki). Esittelytilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja vaikuttaa tiesuunnitelman ratkaisuihin.

Tiesuunnitelman luonnoksia on aiemmin esitelty yleisötilaisuuksissa vuonna 2010. Suunnitelmaan on tullut vähäisiä muutoksia Kertunlaakson sekä Hevoskorvenkylän ja Nurmon eritasoliittymän kohdille. Tien linjausta ja tiealueen leveyttä on paikoitellen tarkennettu. Saadun palautteen perusteella myös kevyen liikenteen yhteyksiä on muutettu.

Valtatie 19 rakennetaan uuteen paikkaan Seinäjoen itäpuolelle Rengonkylästä Nurmoon. Koko jakson pituus on yhteensä 18,5 kilometriä. Uusi tiejakso on keskikaiteellinen, ohituskaistoin varustettu maantie. Ohikulkutien osuudelle sijoittuu kuusi eritasoliittymää.

Tietoa käynnissä olevasta rakennushankkeesta on Liikenneviraston Internet-osoitteessa: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/seinajoen_itainen_ohikulkutie sekä ELY-keskuksen tiehankesivulta.

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antavat:

  • Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta p. 040 538 7594 ja
  • Jari Pihlajamäki FINNMAP Infra Oy:stä p. 09 8565 3816

Alueellista tietoa