Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ristiinan Linnantien ja Otavan Pirttipuron taloja ei suojella erityislain nojalla, asemakaava ensisijainen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus antoi päätöksen Ristiinan Linnantien ja Otavan Pirttipuron talojen rakennussuojeluasioista 25.9.2014.

Päätöksen mukaan Ristiinan Linnantie 1, 2 ja 4:ssä sijaitsevia Kunnantalon, Lisätalon ja Alatalon rakennuksia ei suojella rakennussuojelulain nojalla. ELY-keskuksen mukaan asemakaava on rakennusperinnön suojelussa ensisijainen. Suojeluesitys on tullut vireille 4.4.2006 Ristiina-Seura ry:n aloitteesta. Ristiinan kunta ja Mikkelin kaupunki ovat lausunnoissaan katsoneet, että rakennukset on suojeltu riittävästi kaavassa.

ELY-keskus katsoo, että rakennukset ovat rakennussuojelulain 2 §:n tarkoittamia rakennuksia ja Ristiinan vanha kuntakeskus on valtakunnallisesti merkittävä. Suojeluesityksen kolme rakennusta ja kirkonkylän ympäristö on suojeltu asemakaavassa. Päätöksen perusteluissa todetaan, että rakennusperintöä suojellaan asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavassa. Erityislain edellyttämiä erityisiä syitä kolmen rakennuksen suojelulle ei ole katsottu olevan.

Myöskään Otavassa sijaitsevan Pirttipuron kiinteistön rakennuksia ei ole päätetty suojella rakennusperintölailla ELY-keskuksen päätöksellä. Suojeluesitys on tullut vireille Otava-Seura ry:n aloitteesta 6.3.2012. Rakennuksilla on merkitystä rakennushistorian kannalta varhaisena omakotiasumisen pihapiirinä ja merkitys on luonteeltaan paikallinen. Rakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa. Rakennussuojelun erityislain nojalla ei ole katsottu soveltuvan rakennuksille nykyisessä asemakaavoitustilanteessa, koska rakennuksia ei uhkaa rappeutuminen ja rakennusten ominaisluonteen ja erityispiirteiden suojeleminen on mahdollista asemakaavassa.

Asianosaisten on mahdollista valittaa Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksistä ympäristöministeriöön.

Lisätiedot:

Ympäristölakimies Aino Pietarinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4210, aino.pietarinen(at)ely-keskus.fi

Arkkitehti Kirsti Kovanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4193, kirsti.kovanen(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa