Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hämeessä yritystoimintaa leimaa edelleen varovaisuus (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on julkaissut katsauksen alueellisista kehitysnäkymistä. Hämeen kehitysnäkymien tarkastelussa elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymiä ennakoidaan sekä puolen vuoden että vuoden tähtäyksellä. Kanta-Hämeessä tilanteen arvioidaan pysyvän jokseenkin ennallaan, mutta Päijät-Hämeessä kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan miinusmerkkisenä.

Hämeen kummankin maakunnan yritystoimintaa leimaa edelleen varovaisuus. Toisaalta yritysten kasvunäkymät ovat varsin epäyhtenäisiä: monien yritysten näkymät ovat heikkenemässä, mutta esimerkiksi joidenkin suurten kansainvälisten metallituote- ja koneenrakennusalan yritysten tilausten kasvu näyttäisi edelleen jatkuvan vahvana. Työllisyystilanteen ei Hämeen ELY-keskuksen alueella uskota vielä vuoden 2015 syksyyn mennessä paranevan nykytilanteeseen verrattuna.

Julkaisuun Toivoa paremmasta? on sisällytetty myös elinkeinoelämään ja yritystoimintaan, työllisyyteen sekä koulutukseen ja osaamiseen liittyvää ajankohtaista tilastoaineistoa ja sen analysointia. Erityisenä tarkastelun kohteena tällä kertaa on hämäläinen maaseutu.

Raportissa kerrotaan muun muassa uudistuneesta kaupunki–maaseutu-luokituksesta. Sen mukaan Kanta- ja Päijät-Häme eroavat aluerakenteeltaan toisistaan. Kanta-Häme on enimmäkseen kaupungin läheistä maaseutua, kun taas Päijät-Hämeessä harvaan asuttua maaseutua on yhtä paljon kuin kaupungin läheistä maaseutua. Ydinmaaseutua Päijät-Hämeessä on kolme kertaa enemmän kuin Kanta-Hämeessä. Hämäläisen maaseudun tulevaisuudennäkymät pohjautuvat alueelliseen maaseutuohjelmaan Vihreän kasvun Häme.

Toivoa paremmasta? –raportti (julkaisuarkisto Doria)

Lisätiedot

  • Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167 (kehitysnäkymät)
  • Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 (yritystoiminta ja työllisyys)
  • Pirjo Virtanen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 109 (koulutus ja osaaminen)

Alueellista tietoa