Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hämeen ympäristöpalkinto Tuula Honkaselle ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle – kunniamaininta Operaatio Sammaleiselle (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus myöntää Hämeen ympäristöpalkinnon 2014 toimitusjohtaja Tuula Honkaselle ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle uraauurtavasta ja ansiokkaasta työstä syntypaikkalajitteluun perustuvan yhdyskuntajätehuollon kehittämisessä sekä ympäristönsuojelun kunniamaininnan Operaatio Sammaleiselle elämyksellisestä ja menestyksekkäästä ympäristökasvatuksesta.
 

Ympäristöpalkinto jätealan edelläkävijälle

Vuonna 1993 perustettu Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on 12 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävistä. Sen tärkein toimipiste on monipuolinen ja hyvin hoidettu Kujalan jätekeskus Lahdessa. Tuula Honkanen on ollut alusta asti PHJ:n toimitusjohtajana. Hän on edelläkävijänä ennakkoluulottomasti, määrätietoisesti ja johdonmukaisesti kehittänyt yhtiötä kaatopaikan ylläpitäjästä merkittäväksi jätteen hyötykäyttäjäksi. Yhtiö on ottanut hänen johdollaan käyttöön edistyksellistä jätteen hyödyntämistekniikkaa ja samalla huolehtinut jätteentuottajien – niin asukkaiden kuin yritystenkin – neuvonnasta. Päijät-Hämeen Jätehuolto on myös työllistänyt monia yksityisiä yrityksiä, jotka ovat toimineet yhtiön kumppaneina tai urakoitsijoina.

Tuula Honkanen on alan pioneereja. Hän on panostanut vahvasti henkilökuntaansa, mikä näkyy muun muassa jäteneuvonnan korkeana tasona sekä jätteen käsittelyn teknisissä ratkaisuissa (mm. nestemäisten jätteiden käsittelylaitos, kompostointi). Tuula Honkasen ja Päijät-Hämeen Jätehuollon pitkäjänteisen ja ansiokkaan työn tuloksena Päijät-Hämeen yhdyskuntajätteestä päätyi vuonna 2013 kaatopaikalle enää 5 prosenttia.

Toimitusjohtaja Tuula Honkanen on myös valtakunnallisesti arvostettu asiantuntija. Hän on omalta osaltaan kohottanut merkittävästi kunnallisten jätelaitosten profiilia.
 

Ympäristönsuojelun kunniamaininta ympäristökasvattajille

Operaatio Sammaleinen on ryhmä ihmisiä, jotka tuovat esiin tärkeitä ympäristöasioita ja -ongelmia sekä niiden vaikutuksia ihmisten elämään taiteen ja liikunnan keinoin. Kohderyhmänä ovat ennen kaikkea lapset ja nuoret, joiden asenteet ja valinnat ovat ratkaisevassa asemassa, kun elinympäristömme hoidon ja parantamisen haasteisiin vastataan. Vaikeistakin luonnontieteellisistä ilmiöistä ja syy-seuraussuhteista tekijät ovat luoneet musiikkia, tanssia, tehtäviä ja työpajoja, jotka soveltuvat jo päiväkoti-ikäisille. Operaatio Sammaleinen tukee lapsia ympäristön- ja ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja siihen sopeutumisessa ja luo ekologiseen elämäntapaan kannustavaa toivon ilmapiiriä.

Operaatio Sammaleinen on Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin, Vanajavesikeskuksen Viestejä Vanajavedellä -hankkeen ja kulttuuripalveluja tuottavan Ohjelmapalvelu Ruutikellarin yhteistyöhanke. Yhteistyöllä tuotetaan ja toteutetaan elämyksellisiä työpajoja ja esityksiä lapsille ja nuorille. Sammaleinen käynnistyi Hämeenlinnassa vuonna 2009 Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Tekijät ovat tehneet pitkäjänteistä työtä huolimatta hankerahoituksen pirstaleisuudesta. Viiden vuoden virstanpylväs toisaalta osoittaa, että lapsille suunnatulle ympäristökasvatukselle on edelleen tarvetta, ja lisäksi sen, että jo hankkeen alkuvaiheissa valittu toimintatapa on osoittautunut oikeaksi ja vaikuttavaksi. Ympäristökasvatuksen tulee olla elämyksellistä ja liikuttavaa – kirjaimellisesti!
 

Hämeen ympäristöpalkinto jaettiin 24. kerran

Vastuualueen johtaja Tommi Muilu Hämeen ELY-keskuksesta jakoi Hämeen ympäristöpalkinnon ja kunniamaininnan 2014 maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014 Lahdessa. Hämeen ympäristöpalkinto on jaettu vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Viime vuonna sen sai food designer Pirjo Päivärinta Maunviljelijät Oy:stä luovasta toiminnasta ympäristön hyväksi lähiruokakulttuurin alalla.
 

Lisätiedot

  • toimitusjohtaja Tuula Honkanen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, puh. 0500 714 686
  • muusikko Petri Keinonen, Operaatio Sammaleinen, puh. 040 533 4282
  • viestintäpäällikkö Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 147
  • Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
  • Operaatio Sammaleinen

Alueellista tietoa