Uutiskirjeet - ingressi sv

Nyhetsbrev

NTM-centralernas regionala nyhetsbrev fås genom att välja Regional information.

Nyhetsbrev om avtallshantering

Nyhetsbrev om producentansvar och andra saker vid avfallshantering, informerar om aktuella saker, nyheter, evenemang och lagstiftning. Detta nyhetsbrev utges endast på finska.


Regional information


Regional information

Uutiskirjeet - Häme

Hämeen ELY-keskus julkaisee ELY-keskuksen ajankohtaisista asioista kertovaa uutiskirjettä neljä kertaa vuodessa sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan ELY-keskuksen ajankohtaisia asioita ja ne on suunnattu ELY-keskuksen sidosryhmille. Uutiskirjeet voi kuitenkin tilata kuka tahansa Hämeen ELY-keskuksen toiminnasta kiinnostunut alla olevista linkeistä.

Hämeen vesiviesti 2020

Uutiskirjeet 2020

Hämeen vesiviestit 2019

Uutiskirjeet 2019

Uutiskirjeet 2018

 

Hämeen ELY-keskuksen uutiskirjeen tietosuojaseloste