Navigeringsmeny
Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset - SVE

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Kungörelser om planering av trafikleder publiceras efter 1.3.2023 på sidan Planering av statens trafikleder.

Planering av statens trafikleder

Kungörelser som publicerats före detta finns på denna sida.


Regional information


Regional information

 

Kungörelser, anmälningar och offentliga delgivningar – Nyland

På denna sida publicerar NTM-centralen i Nyland offentliga kungörelser, delgivningar och anmälningar.

Genvägar till kungörelser inom olika ämnesområden

Evenemang för allmänheten i anslutning tiil kungörelser
Näringar, arbetskraft och kompetens

Trafik och infrasturktur

Meddelanden från Trafikledsverket
Meddelanden från Transport- och kommunikationsverket
Flyttning av fordon som lämnats på landsväg
Meddelanden från städer och kommuner


Miljö och naturresurser

Evenemang för allmänheten i anslutning till kungörelser

Näringar, arbetskraft och kompetens

Lönegaranti

Fiskerihushållning- Kungörelser - Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för kustområdets fiskeriuppgifter i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Till kungörelser som gäller fiskerihushållningen kommer du via denna länk: Egentliga Finlands NTM-centrals fiskerikungörelser

Trafik och infrastruktur

Kungörelse om påbörjande av planering

Inbjudan till presentation av planen

Kungörelse om framläggande av plan

Kungörelse om godkännande av plan

​​Tillfällig vägavstängning

Meddelanden från Trafikledsverket

Meddelanden från Transport- och kommunikationsverket

Meddelanden från städer och kommuner

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg

Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.

Miljö och naturresurser

Delgivning av undantagslovet enligt naturvårdslag

MKB-projekt, beslut och utlåtanden

Dikningsförrättningar

Sanering av förorenad mark

Buller

Meddelanden och beslut av vattendragskontrollprogram

Offentliga delgivningar, inrättande av naturområden

​​​​​​Program för övervakning av vattenintag

Offentliga delgivningar

Uppdaterad: 26.05.2023