Navigeringsmeny
Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset - SVE

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Kungörelser om planering av trafikleder publiceras efter 1.3.2023 på sidan Planering av statens trafikleder.

Planering av statens trafikleder

Kungörelser som publicerats före detta finns på denna sida.


Regional information


Regional information

 

 

Kungörelser, anmälningar och offentliga delgivningar - Södra Österbotten

På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens offentliga kungörelser, anmälningar och delgivningar.

Evenemang för allmänheten i anslutning till kungörelser

 

Ansvarsområdets för näringar, arbetskraft och kompetens kungörelser

 

​​​​​Ansvarsområdet för miljö och naturresursers kungörelser

Kungörelser om dikningsförrättningar

 

Offentlig delgivning

Kungörelser som gäller fiskerihushållning

NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden. Välj område Egentliga Finland.

Ansvarsområdet för trafik och infrastrukturs kungörelser

 

Uppdaterad: 01.06.2023